ΕΜΠΟΡΙΟ

Πτώση στις κατασκευές στην Κύπρο το 2ο τρίμηνο σε τριμηνιαία και ετήσια βάση

11:54 - 19.10.2020

Τον Αύγουστο του 2020, η εποχικά προσαρμοσμένη παραγωγή στον κατασκευαστικό τομέα αυξήθηκε κατά 2,6% στη ζώνη του ευρώ και κατά 2,4% στην ΕΕ, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2020, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Κύπρος παράγει τριμηνιαία στοιχεία βάσει του κανονισμού 1165/98 του Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οποία, η παραγωγή στις κατασκευές μειώθηκε κατά 2,2% το δεύτερο τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2020 και κατά 23,1% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019

Τον Ιούλιο του 2020, η παραγωγή στις κατασκευές αυξήθηκε κατά 0,3% στη ζώνη του ευρώ ενώ παρέμεινε σταθερή στην ΕΕ. Τον Αύγουστο του 2020 σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2019, η παραγωγή στις κατασκευές μειώθηκε κατά 0,9% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,5% στην ΕΕ.

Στη ζώνη του ευρώ τον Αύγουστο του 2020, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2020, οι κατασκευές κτιρίων αυξήθηκαν κατά 2,8% και τα δημόσια έργα κατά 0,7%. Στην ΕΕ, οι κατασκευές κτιρίων αυξήθηκαν κατά 2,7% και τα δημόσια έργα κατά 0,5%. Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, οι υψηλότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στη Γαλλία (4,9%), τη Σλοβενία ​​(2,4%) και την Ουγγαρία (1,9%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στη Σλοβακία (2,5%), στο Βέλγιο (2,0%) και στην Τσεχία (1,4%).

Στη ζώνη του ευρώ τον Αύγουστο του 2020, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2019, οι κατασκευές κτιρίων μειώθηκαν κατά 1,8%, ενώ τα δημόσια έργα  κατά 2,3%. Στην ΕΕ, η κατασκευή κτιρίων μειώθηκε κατά 2,0%, ενώ τα δημόσια έργα κατά 0,9%. Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, παρατηρήθηκαν οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται στη Σλοβακία (18,0%), στην Ουγγαρία (13,6%) και στην Πολωνία (12,1%). Αυξήσεις σημειώθηκαν στη Ρουμανία (12,4%), τη Σλοβενία ​​(4,8%) και τη Φινλανδία (2,2%).