ΕΜΠΟΡΙΟ

Αποσύρθηκαν καλλυντικά από την αγορά- Ενδεχομένως να έφτασαν και στην Κύπρο- 'Διακόψτε τη χρήση τους' - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

09:38 - 28.05.2020

Ανακοίνωση Φαρμακευτικών Υπηρεσιών για ακατάλληλα προϊόντα που ενδεχομένως να κυκλοφορούν στην κυπριακή αγορά.

Το Δίκτυο Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), στην τελευταία γνωστοποίησή του, ενημερώνει τα Κράτη Μέλη, ότι στην Ευρώπη έχουν εντοπισθεί και αποσυρθεί ορισμένα καλλυντικά προϊόντα. Για τα προϊόντα δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες αναφορικά με τις χώρες εξαγωγής τους.

Για το λόγο αυτό οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των προϊόντων στην αγορά και προτρέπουν το κοινό σε περίπτωση που τυχόν έχει στην κατοχή του τα εν λόγω προϊόντα να διακόψει τη χρήση τους ή σε περίπτωση που εντοπίσει τα προϊόντα αυτά, να επικοινωνήσει με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, στα τηλέφωνα 22-608606 και 22-608663.

Για τα καλλυντικά προϊόντα πατήστε εδώ.