ΕΜΠΟΡΙΟ

Αύξηση σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το πρώτο εννιάμηνο φέτος

07:52 - 10.12.2019

Αύξηση της τάξης του 25,4% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τους πρώτους εννιά μήνες φέτος σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρσι, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία, τη Δευτέρα (09/12).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (συνολικές εισαγωγές από τρίτες χώρες και από κράτη μέλη της ΕΕ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 ήταν €6.170,0 εκ. σε σύγκριση με €6.602,0 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε τρίτες Χώρες και σε κράτη μέλη της ΕΕ) την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 ήταν €2.400,1 εκ. σε σύγκριση με €3.595,2 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2018.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €3.769,9 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 σε σχέση με €3.006,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Σημειώνεται ότι οι συνολικές εισαγωγές για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €856,7 εκ. σε σχέση με €1.068,9 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018.

Παράλληλα, οι συνολικές εξαγωγές για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €759,4 εκ. σε σχέση με €1.371,4 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018.

Τον Σεπτέμβριο φέτος οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (συνολικές εισαγωγές από τρίτες χώρες και από κράτη μέλη της ΕΕ) ήταν €715,5 εκ. σε σύγκριση με €684,9 εκ. τον Σεπτέμβριο του 2018.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε τρίτες χώρες και σε κράτη μέλη της ΕΕ), περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Σεπτέμβριο του 2019 ήταν €218,6 εκ. σε σχέση με €269,5 εκ. τον Σεπτέμβριο του 2018.

Οι συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Σεπτέμβριο του 2019 ήταν €134,6 εκ. σε σχέση με €154,3 εκ. τον Σεπτέμβριο του 2018, ενώ οι συνολικές εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Σεπτέμβριο του 2019 ήταν €84,0 εκ. σε σχέση με €115,2 εκ. τον Σεπτέμβριο του 2018.

Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για τον Σεπτέμβριο του 2019 ήταν €128,7 εκ. σε σχέση με €147,9 εκ. τον Σεπτέμβριο του 2018. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων τον Αύγουστο του 2019 ήταν €4,3 εκ. σε σύγκριση με €3,5 εκ. τον Σεπτέμβριο του 2018.

ΑΠΟ ΚΥΠΕ