ΕΜΠΟΡΙΟ

Άνοδος στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2019

11:40 - 09.08.2019

Στα €1.897,6 εκ. έκλεισε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2019 σε σύγκριση με €1.743,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, σύμφωνα με στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία την Παρασκευή (09/08).

Πιο αναλυτικά, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών από τρίτες χώρες και από κράτη μέλη της ΕΕ για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2019 ήταν €3.345,4 εκ. σε σύγκριση με €3.818,7 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2018.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών σε τρίτες χώρες και σε κράτη μέλη της ΕΕ την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2019 ήταν €1.447,8 εκ. σε σύγκριση με €2.075,1 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2018.
 
Οι συνολικές εισαγωγές για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €493,8 εκ. σε σύγκριση με €927,0 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2018. Οι συνολικές εξαγωγές για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €572,2 εκ. σε σύγκριση με €920,1 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2018.
 
Τον Μάιο το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά €72,4 εκ. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, το Μάιο του 2019 οι συνολικές εισαγωγές αγαθών από τρίτες χώρες και από κράτη μέλη της ΕΕ ήταν €723,7 εκ. σε σύγκριση με €839,9 εκ. τον Μάιο του 2018, ενώ οι συνολικές εξαγωγές αγαθών σε τρίτες χώρες και σε κράτη μέλη της ΕΕ, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Μάιο του 2019 ήταν €272,5 εκ. σε σύγκριση με €461,1 εκ. τον ίδιο μήνα του 2018.
 
Οι συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Μάιο του 2019 ήταν €135,9 εκ. σε σύγκριση με €154,9 εκ. τον Μάιο του 2018, ενώ οι συνολικές εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Μάιο του 2019 ήταν €136,6 εκ. σε σύγκριση με €306,2 εκ. τον Μάιο του 2018.
 
Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για τον Μάιο του 2019 ήταν €117,6 εκ. σε σύγκριση με €139,3 εκ. τον Μάιο του 2018. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων τον Μάιο του 2019 ήταν €16,6 εκ. σε σύγκριση με €12,8 εκ. τον Μάιο του 2018.
 
Από ΚΥΠΕ