ΕΜΠΟΡΙΟ

Επικίνδυνο προϊόν έχει κυκλοφορήσει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης

10:05 - 17.05.2019

Επικίνδυνο προϊόν, το οποίο δεν ικανοποιεί την ισχύουσα νομοθεσία, που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, έχει κυκλοφορήσει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) το πιο κάτω προϊόν είναι επικίνδυνο.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Μηχανή χάραξης με λέιζερ κινεζικής προέλευσης.
Αναφορά RAPEX: Έκθεση 19, Αρ. Ειδοποίησης Α12/0739/19
 
 Περισσότερες πληροφορίες για το πιο πάνω προϊόν είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του RAPEX.
 http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/


Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει το πιο πάνω προϊόν στην Κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέφωνα 22405604 ή 22405663.