ΕΜΠΟΡΙΟ

Αυξήθηκαν κατά €22 εκ. τα έσοδα του κλάδου πλοιοδιαχείρισης το β΄ εξάμηνο 2018

11:04 - 07.05.2019

Αυξήθηκαν κατά €22 εκατομμύρια τα έσοδα του κλάδου πλοιοδιαχείρισης στην Κύπρο το δεύτερο εξάμηνο του 2018, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2018, φθάνοντας στα €528 εκατομμύρια, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Πλοιοδιαχείρισης που δημοσίευσε σήμερα η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

 
Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, οι κυριότερες χώρες προς τις οποίες εξάγονται οι υπηρεσίες πλοιοδιαχείρισης είναι η Γερμανία, η Ελβετία, η Σιγκαπούρη και η Μάλτα. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν κυρίως τεχνική (μηχανολογική) συντήρηση πλοίων και διαχείριση πληρωμάτων.
 
Εξάλλου, οι πληρωμές του κλάδου παρουσίασαν μείωση της τάξης των €19 εκατομμυρίων κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο και αφορούσαν κυρίως μισθούς και έξοδα εκπαίδευσης πληρωμάτων.