ΕΜΠΟΡΙΟ

Κατασχέθηκαν χιλιάδες δολάρια, πετρέλαιο, τσιγάρα και χάπια από το Τμήμα Τελωνείων

14:58 - 18.04.2019

To Τμήμα Τελωνείων ανακοίνωσε ότι από την 1η μέχρι τις 15 Απριλίου κατάσχεσε 12.320 τεμάχια τσιγάρα, 40.320 γραμμάρια καπνού (για στριφτό τσιγάρο και για ναργιλέ), 4.683 τεμάχια χάπια, η εισαγωγή των οποίων στη Κύπρο απαγορεύεται, 244 τεμάχια που παραβιάζουν Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας, 20 λίτρα πετρελαίου και $68.600 (εξήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια Δολάρια Αμερικής).

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξεδόθη από το Τμήμα οι πλείστες των πιο πάνω υποθέσεων έχουν τύχει εξώδικης διευθέτησης με την καταβολή συνολικού χρηματικού ποσού ύψους €12.964.
 
Περαιτέρω το Τμήμα αναφέρει ότι κατά την υπό αναφορά περίοδο, ελέγχθηκαν 157 οχήματα, για εντοπισμό παράνομης χρήσης αφορολόγητου χρωματισμένου πετρελαίου και από τους ελέγχους, διαπιστώθηκε ότι τέσσερα (4) οχήματα χρησιμοποιούσαν παράνομα βιομηχανικό πετρέλαιο και κατασχέθηκαν.

Οι υποθέσεις αυτές διευθετήθηκαν εξώδικα, με την είσπραξη συνολικά, του χρηματικού ποσού των €3.500 ευρώ και τα οχήματα επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους.