ΕΜΠΟΡΙΟ

Έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου ύψους € 0,7 δισ. στην Κύπρο

11:18 - 17.04.2019

Η πρώτη εκτίμηση για τον συνολικό όγκο και αξία εξαγωγών αγαθών της ευρωζώνης προς τον υπόλοιπο κόσμο τον Φεβρουάριο του 2019, έφτασε τα 183,3 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,4% σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2018 (175,6 δισεκατομμύρια ευρώ).

 Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε 165,4 δισ. Ευρώ, αύξηση 4,0% σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2018 (159,0 δισ. Ευρώ). Ως αποτέλεσμα, η ζώνη του ευρώ σημείωσε πλεόνασμα 17,9 δισ. Ευρώ στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο τον Φεβρουάριο του 2019, σε σύγκριση με + 16,5 δισ. Ευρώ το Φεβρουάριο του 2018. Το εμπόριο εντός της ζώνης του ευρώ ανήλθε σε 160,3 δισ. Ευρώ το Φεβρουάριο του 2019 , αυξημένο κατά 3,4% σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2018.

Από τον Ιανουάριο έως τον Φεβρουάριο του 2019, οι εξαγωγές αγαθών της ζώνης του ευρώ προς τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε 366,8 δισ. Ευρώ (αύξηση 3,4% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2018) και οι εισαγωγές ανήλθαν στα € 347,0 δισ. (αύξηση 3,6% με τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2018). Ως αποτέλεσμα, η ζώνη του ευρώ σημείωσε πλεόνασμα 19,8 δισ. Ευρώ, έναντι 19,6 δισ. Ευρώ τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2018. Το εμπόριο εντός της ζώνης του ευρώ ανήλθε σε 326,8 δισ. Ευρώ τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2019, αυξημένο κατά 3,5% από το Φεβρουάριο του 2018.

Η πρώτη εκτίμηση για τις εξαγωγές αγαθών της ΕΕ-28 το Φεβρουάριο του 2019 ανήλθε σε 156,3 δισ. Ευρώ, αυξημένη κατά 6,2% σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2018 (147,2 δισ. Ευρώ). Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε € 159,0 δισ, αυξημένες κατά 8,5% σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2018 (€ 146,6 δισ). Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ-28 σημείωσε έλλειμμα 2,7 δισ. Ευρώ στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο τον Φεβρουάριο του 2019, σε σύγκριση με πλεόνασμα 0,7 δισ. Ευρώ τον Φεβρουάριο του 2018. Το εμπόριο εντός της ΕΕ-28 ανήλθε σε 290,6 δισ. Ευρώ το Φεβρουάριο του 2019 , + 3,7% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2018.

Τον Ιανουάριο έως τον Φεβρουάριο του 2019, οι εξαγωγές εμπορευμάτων εκτός ΕΕ των 28 αυξήθηκαν στα 309,8 δισ. Ευρώ (αύξηση 4,1% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2018) και οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα 338,2 δισ. Ευρώ (αύξηση 6,2% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2018 ). Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ-28 σημείωσε έλλειμμα 28,4 δισ. Ευρώ, έναντι - 20,7 δισ. Ευρώ τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2018. Το εμπόριο εντός της ΕΕ-28 ανήλθε σε 591,8 δισεκ. Ευρώ τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2019, ή αύξηση + 3,6% .

Για την Κύπρο, η συνολική αξία των εξαγωγών κατά την περίοδο αναφοράς ήταν 0,7 δισεκ. Ευρώ, ήτοι αύξηση κατά 81% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Ειδικότερα, οι εξαγωγές εντός της ΕΕ ανήλθαν σε 0,5 δισ. Ευρώ ή αύξηση κατά 210% και οι εξαγωγές προς τον υπόλοιπο κόσμο σε 0,2 ή -16% μείωση. Εν τω μεταξύ, η αξία των συνολικών εισαγωγών ήταν € 1,4 δισ. με αύξηση 10% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Συγκεκριμένα, οι εισαγωγές από την ΕΕ ανήλθαν σε 0,8 δισ. Ευρώ, πτώση -2% και εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο σε 0,6 δισεκ. Ευρώ ή αύξηση 33%. Ως αποτέλεσμα, η Κύπρος σημείωσε έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου ύψους € 0,7 δισ. (έναντι € -0,8 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους), € -0,3 με την ΕΕ (έναντι € -0,6) και € -0,4 με τον υπόλοιπο στον κόσμο (σε σύγκριση με € -0,2)

Εν τω μεταξύ, για την Ελλάδα, η συνολική αξία των εξαγωγών κατά την περίοδο αναφοράς ήταν € 5,2 δισ., παρουσιάζοντας αύξηση 4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Ειδικότερα, οι εξαγωγές προς την ΕΕ ανήλθαν σε 2,9 δισ. Ευρώ ή αύξηση 8% και οι εξαγωγές προς τον υπόλοιπο κόσμο σε 2,3 δισ. Ευρώ ή -1% μείωση. Ταυτόχρονα, οι συνολικές εισαγωγές ανήλθαν σε 9,0 δισ. Ευρώ, αύξηση κατά 4%, αύξηση 4,6 δισ. Ευρώ από την ΕΕ (αύξηση κατά 7%) και αύξηση 4,4 δισ. Ευρώ από τον υπόλοιπο κόσμο (αύξηση 1%). Ως αποτέλεσμα, η Ελλάδα σημείωσε εμπορικό έλλειμμα € -3,8 αντί για € 3,7 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους (€ -1,8 δισ. με την ΕΕ αντί για € -1,7 δισ και -2,1 δισ. με τον υπόλοιπο κόσμο αντί -2,0 δισ. Ευρώ).