ΕΜΠΟΡΙΟ

ΚΥΠΡΟΣ: Πρόστιμο σε 38 επιχειρήσεις - Τρεις στο δικαστήριο

09:07 - 15.04.2019

Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση των Υγειονομικών Υπηρεσιών για το 2018, στα πλαίσια ελέγχων που έγιναν σε 10.445 επιχειρήσεις, σε 38 επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ενώ τρεις περιπτώσεις παραπέμφθηκαν στο δικαστήριο.

Στα πλαίσια εφαρμογής των περί Τροφίμων ( Έλεγχος και Πώληση) Νόμους του 1996 έως 2018, τους Περί της Υγιεινής και του Επίσημου Ελέγχου των Τροφίμων Κανονισμούς και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 852/2004 για την Υγιεινή των τροφίμων, η Υγειονομική Υπηρεσία πραγματοποίησε κατά το έτος 2018, 18.200 επίσημους ελέγχους σε επιχειρήσεις τροφίμων.

Συνολικά ελέγχθηκαν 10.445 επιχειρήσεις.

Εξετάστηκαν συνολικά 2.691 αιτήσεις από επιχειρήσεις τροφίμων και εκδόθηκαν 2.691 υγειονομικά πιστοποιητικά.

Επίσης εξετάσθηκαν 232 αιτήσεις από επιχειρήσεις τροφίμων και εκδόθηκαν 232 πιστοποιητικά καταλληλόλητας για οχήματα μεταφοράς τροφίμων.

ΜΕΤΡΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩN

Κατά το 2018 επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο από τον Προϊστάμενο Υγειονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τις εξουσίες που του παρέχει η υφιστάμενη Εθνική Νομοθεσία, σε 38 επιχειρήσεις τροφίμων, στις οποίες κατά τους Επίσημους Ελέγχους διαπιστώθηκαν παραβάσεις της Νομοθεσίας και υγειονομικές ελλείψεις.

Το συνολικό ύψος των προστίμων που επιβλήθηκε ανέρχεται στις € 13,225.

Επίσης 3 (τρείς) περιπτώσεις καταχωρήθηκαν στο δικαστήριο για εκδίκαση.