ΕΜΠΟΡΙΟ

Ανησυχούν για το λιμάνι Λάρνακας - Τι αναφέρει ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων

15:33 - 09.04.2019

Ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη αναφέρει ότι κατανοεί και συμμερίζεται πλήρως, την αγωνία των χρηστών του λιμανιού Λάρνακας για το μέλλον των επιχειρήσεων τους μετά την ανάθεσή του σε ιδιώτη επενδυτή και δηλώνει πως θα συνεχίσει και θα εντείνει τις προσπάθειες του προς τα αρμόδια κέντρα λήψεως αποφάσεων με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και το Υπουργείο Μεταφορών.

 
Ο Σύνδεσμος στην ανακοίνωση αναφέρει περαιτέρω πως επίσης κατανοεί και συμμερίζεται και την δυσφορία των χρηστών του λιμανιού Λάρνακας, για την συνεχιζόμενη αποφυγή γραπτών και επαρκών διαβεβαιώσεων από πλευράς Υπουργείου Μεταφορών, γεγονός που εντείνει την ανασφάλεια που δημιουργείται για τις επιχειρήσεις που εισάγουν και εξάγουν προϊόντα από το λιμάνι και για ένα μεγάλο φάσμα της οικονομίας που εξαρτάται από  αυτές τις εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων.
 
Τους τελευταίους μήνες, ο Σύνδεσμος έχει απευθυνθεί επανειλημμένα προς το Υπουργείο Μεταφορών και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με σκοπό την εξέταση των σοβαρών προβλημάτων που αναπόφευκτα θα δημιουργηθούν και την εξεύρεση λύσεων και σε στο πλαίσιο αυτό υπέβαλε σειρά εισηγήσεων προς το Υπουργείο Μεταφορών για εφικτές λύσεις που θα διασφαλίσουν την αποφυγή αδιεξόδου και των πολλαπλών προβλημάτων με σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία, που μπορούν να προληφθούν.
 
Μεταξύ των προτάσεων που υποβλήθηκαν από τον Σύνδεσμο, περιλαμβάνονται εισηγήσεις, για ρητό όρο στην σύμβαση ανάθεσης στον ιδιώτη επενδυτή, ότι δεν θα υπάρξουν αυξήσεις στις χρεώσεις για τους υφιστάμενους χρήστες του λιμανιού, ότι δεν θα υπάρξει πλαφόν για τις ποσότητες εμπορευμάτων σε σχέση με τους υφιστάμενους χρήστες, να μην υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ των χρηστών, ότι δεν θα υπάρχουν διακρίσεις και αποκλεισμοί στα είδη φορτίων που θα εξυπηρετεί το λιμάνι, ότι δεν θα υπάρχουν περιορισμοί στα μέσα και την ιδιοκτησία των μέσων φορτοεκφόρτωσης, δεν υιοθετήθηκαν μέχρι τώρα από το Υπουργείο Μεταφορών.