ΕΜΠΟΡΙΟ

Το άλμα των εξαγωγών μείωσε €500 εκ. το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου το 2018

11:51 - 26.03.2019

Μειώθηκε κατά περίπου €500 εκατομμύρια το 2018 το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, σε σύγκριση με το 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία, λόγω του μεγάλου άλματος των εξαγωγών κατά περίπου €1,26 δισεκατομμύρια.

 
Συγκεκριμένα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €4.897,0 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2018 σε σύγκριση με €5.247,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017.
 
Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2018 ήταν €9.160,6 εκ. σε σύγκριση με €8.216,2 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2017.
 
Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών την περίοδο Ιανουαρίου  -Δεκεμβρίου 2018 ήταν €4.263,6 εκ. σε σύγκριση με €2.968,4 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2017.
 
Εξάλλου, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2018 ήταν €1.561,7 εκ. σε σύγκριση με €1.226,6 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2017.
 
Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2018 ήταν €1.449,6 εκ. σε σύγκριση με €1.107,5 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2017.
 
Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2018 ήταν €92,2 εκ. σε σύγκριση με €99,1 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2017.