ΕΜΠΟΡΙΟ

Σε €24,2 εκ. ανήλθαν το 2016 οι δαπάνες για την περιβαλλοντική προστασία στη βιομηχανία

15:56 - 21.03.2019

Οι συνολικές δαπάνες για δραστηριότητες και ενέργειες που αφορούσαν την περιβαλλοντική προστασία στη βιομηχανία ανήλθαν σε €24,2 εκ. το 2016, σε σύγκριση με €23,7 εκ. το 2015 και αντιστοιχούσαν σε 0,13% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας: «Δαπάνες για περιβαλλοντική προστασία στις βιομηχανικές επιχειρήσεις, 2016», που πραγματοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία, και που μεταδίδει το ΓΤΠ.

 
Κατά τομέα δραστηριότητας, οι μεταποιητικές βιομηχανίες κατέγραψαν δαπάνες ύψους €20,3 εκ., τα ορυχεία και λατομεία και η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος €3,8 εκ. και οι επιχειρήσεις επεξεργασίας και παροχής νερού €0,2 εκ.
 
Στον τομέα της μεταποίησης, όπου παρατηρήθηκαν και οι περισσότερες δαπάνες, η βιομηχανία τροφίμων πραγματοποίησε δαπάνες ύψους €8,0 εκ., ο κλάδος παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων €6,4 εκ., η ποτοποιία €1,2 εκ. και η βιομηχανία παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων €1,1 εκ.
 
Κατά περιβαλλοντικό πεδίο, €9,3 εκ. αφορούσαν τη διαχείριση των αποβλήτων, €8,2 εκ. τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, €6,3 εκ. τη διαχείριση των λυμάτων και €0,5 εκ. άλλες ενέργειες, όπως την πρόληψη ή μείωση του θορύβου και των κραδασμών, την προστασία του εδάφους και των υπόγειων υδάτινων πόρων και την προστασία των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας.