ΕΜΠΟΡΙΟ

Αύξηση του λιανικού εμπορίου κατά 1.1% στην Κύπρο

13:38 - 08.01.2018

Το Νοέμβριο του 2017, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2017, ο εποχικά προσαρμοσμένος όγκος λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 1,5% τόσο στη ζώνη του ευρώ (EA19) όσο και στην ΕΕ28, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον Οκτώβριο, ο όγκος λιανικού εμπορίου μειώθηκε κατά 1,1% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,6% στην ΕΕ28. Το Νοέμβριο του 2017, σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2016, ο ίδιος δείκτης λιανικών αυξήθηκε κατά 2,8% στη ζώνη του ευρώ και κατά 2,7% στην ΕΕ28.

Στην Κύπρο ο όγκος του λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 1,1% τον Οκτώβριο του 2017 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) σε μηνιαία βάση και κατά 6,8% σε ετήσια βάση.

Η αύξηση του όγκου του λιανικού εμπορίου στη ζώνη του ευρώ κατά 1,5% το Νοέμβριο του 2017, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2017, οφείλεται σε αύξηση 2,3% για τα μη εδώδιμα προϊόντα, 1,2% για τα τρόφιμα, τα ποτά και τον καπνό και 0,3% % για τα καύσιμα αυτοκινήτων.

Στην ΕΕ28, η αύξηση του όγκου του λιανικού εμπορίου κατά 1,5% οφείλεται σε αύξηση 2,1% για τα μη εδώδιμα προϊόντα, 1,2% για τα τρόφιμα, τα ποτά και τον καπνό και 0,3% για τα καύσιμα αυτοκινήτων. Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες αυξήσεις του συνολικού όγκου λιανικού εμπορίου σημειώθηκαν στην Πορτογαλία (+ 3,9%), τη Σλοβενία ​​(+ 2,8%), τη Γερμανία (+ 2,3%) και την Κροατία (2,1%). Μείωση καταγράφεται μόνο στην Εσθονία (-0,2%).

Η αύξηση του όγκου λιανικού εμπορίου στη ζώνη του ευρώ κατά 2.8% το Νοέμβριο του 2017, σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2016, οφείλεται σε αύξηση 4,1% για τα μη εδώδιμα προϊόντα, 1,6% για τα τρόφιμα, τα ποτά και τον καπνό και 0,2 % για τα καύσιμα αυτοκινήτων.

Στην ΕΕ28, η αύξηση του όγκου λιανικού εμπορίου κατά 2,7% οφείλεται σε αύξηση 4,1% για τα μη εδώδιμα προϊόντα, 1,4% για τα τρόφιμα, τα ποτά και τον καπνό και 0,9% για τα καύσιμα αυτοκινήτων. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στη Ρουμανία (+ 10,9%), Πολωνία (+ 7,6%) και Μάλτα (+ 7,0%), ενώ η μόνη μείωση παρατηρήθηκε στην Εσθονία (-1,2%).

Από ΚΥΠΕ