ΕΜΠΟΡΙΟ

Αύξηση 25% στο έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου το Νοέμβριο

13:49 - 09.01.2017

Το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε το Νοέμβριο 2016 κατά 25% στα €338,508 σε σχέση με €270,596 το Νοέμβριο του 2015.

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Νοέμβριο 2016, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €505,0 εκ., εκ των οποίων €338,0 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €167,0 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €166,5 εκ., εκ των οποίων €72,4 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €94,1 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.

Οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2016 ήταν €5.334,6 εκ. σε σύγκριση με €4.695, 2 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2015.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και αποστολές σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2016 ήταν €1.567,9 εκ. σε σύγκριση με €1.608,6 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2015. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €3.766, 6 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2016 σε σύγκριση με €2.086, 5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

ΚΥΠΕ