ΕΜΠΟΡΙΟ

Oι μεγαλομέτοχοι της Petrolina Holdings

08:18 - 18.12.2016

Τους μεγαλομετόχους της Petrolina Holdings σας παρουσιάζει το BusinessNews.

Σύμφωνα με έρευνα την οποία διενεργήσαμε για την εταιρεία που είναι η 4η μεγαλύτερη σε κεφαλαιοποίηση στο ΧΑΚ σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η οικογένεια Λευκαρίτη.

Συγκεκριμένα το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται ως ακολούθως:

-Κίκης Λευκαρίτης 37,71%
-Ντίνος Λευκαρίτης 8,14%
-Ηλιάνα Σωτηρίου Θεοφάνους 5,58%
-Μάριος Λευκαρίτης 5,36%
-Κωστάκης Λευκαρίτης 5,16%

Σήμερα η Πετρολίνα δραστηριοποιείται σ' ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα την εισαγωγή και εμπορία πετρελαιοειδών, υγραερίου και λιπαντικών, τις μεταφορές πετρελαιοειδών, τα ναυτιλιακά, τις επισκευές πρατηρίων και οχημάτων μεταφοράς καθώς και την εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων. 

Η εταιρεία εισήγαγε τις μετοχές της στο ΧΑΚ τον Δεκέμβριο του 2000 και σήμερα η κεφαλαιοποίηση της πλησιάζει τα €100 εκατ.