ΕΜΠΟΡΙΟ

Στα €3,12 δις το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου στην Κύπρο το 2016

12:36 - 09.12.2016

Αυξήθηκε €620,8 εκατομμύρια το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου στο 9μηνο του 2016.

Αυξήθηκε κατά €620,8 εκατομμύρια το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2016, λόγω της σημαντικής αύξηση των εισαγωγών και μείωσης των εξαγωγών.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε στα €3,12 δισεκατομμύρια, σε σύγκριση με €2,50 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2016 ήταν €4.355,5 εκ. σε σύγκριση με €3.857,9εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και αποστολές σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2016 ήταν €1.229,8εκ. σε σύγκριση με €1.353,0εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015.

Εξάλλου, το Σεπτέμβριο του 2016 οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ) ήταν €454,4 εκ.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και αποστολές σε άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ), περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, το μήνα Σεπτέμβριο 2016 ήταν €151,0 εκ.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές εγχώριων παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €90,2 εκ. ενώ οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €60,8 εκ.