ΕΜΠΟΡΙΟ

Νέος δρόμος θα συνδέει το Νέο λιμάνι Λεμεσού με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου

10:36 - 28.11.2016

Μελέτη και κατασκευή κάθετου δρόμου που συνδέει Νέο Λιμάνι Λεμεσού με αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου.

Η κατασκευή του δρόμου εντάσσεται στο έργο «Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας που συνδέει το νέο Λιμάνι Λεμεσού με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου – Κάθετος Δρόμος».

Το έργο αναμένεται να διαρκέσει 16 μήνες και αναμένεται να αποπερατωθεί τον Δεκέμβριο του 2017.

Την ευθύνη για την μελέτη και κατασκευή του έργου έχει αναλάβει η εργοληπτική εταιρεία Νέμεσις. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση στο έργο περιλαμβάνεται η αναβάθμιση του υφιστάμενου ανισόπεδου κόμβου στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου.

Θα δημιουργηθεί τρίτη λωρίδα βορείως και νοτίως του αυτοκινητόδρομου μέχρι τον κόμβο Λιμανιού - Πολεμιδιών.

Το έργο θα κοστίσει €9,683,000 και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (έως 85% του συνολικού κόστους) και από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.