ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ο Fitch επιβεβαίωσε στο Β την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελληνικής Τράπεζας με αρνητική προοπτική

11:28 - 03.10.2020

Στο «Β» επιβεβαίωσε την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελληνικής Τράπεζας, ο διεθνής οίκος Fitch Ratings, διατηρώντας αρνητικές τις προοπτικές.

Ταυτόχρονα, ο διεθνής οίκος επιβεβαίωσε στο «b» την αξιολόγηση Βιωσιμότητας της Τράπεζας, ενώ μετακίνησε και τις δύο αξιολογήσεις από την αρνητική παρακολούθηση (Rating Watch Negative - RWN).
 
Η επιβεβαίωση της αξιολόγησης της Ελληνικής Τράπεζας, σύμφωνα με τον Fitch, αντικατοπτρίζει την αναθεωρημένη άποψή του οίκου ότι οι αξιολογήσεις δεν διατρέχουν άμεσο κίνδυνο από τις επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης που επήλθε λόγω της πανδημίας, καθώς η τρέχουσα χρηματοοικονομική της θέση παρέχει στην τράπεζα περιθώριο για να απορροφήσει την πιθανή μείωση της κερδοφορίας, τους υψηλότερους πιστωτικούς κινδύνους και την υψηλότερη επιβάρυνση του κεφαλαίου από Μη - Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ) λόγω της κρίσης του κορωνοϊού.
 
Η αρνητική προοπτική αντανακλά την άποψη του οίκου ότι οι κίνδυνοι παραμένουν μεσοπρόθεσμα, ειδικά εάν η ύφεση αποδειχθεί βαθύτερη ή η ανάκαμψη ασθενέστερη από τις προβλέψεις. Σε αυτήν την περίπτωση, οι αξιολογήσεις της Ελληνικής Τράπεζας θα δεχτούν πιέσεις από υψηλότερες εισροές νέων προβληματικών δανείων δημιουργώντας μεγαλύτερες πιστωτικές απώλειες, ασθενέστερη δημιουργία εσόδων, με αποτέλεσμα τελικά μεγαλύτερη διάβρωση κεφαλαίου από το αναμενόμενο.
 
Οι αξιολογήσεις της Ελληνικής Τράπεζας, αναφέρεται, περιορίζονται από την αδύναμη ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων με βάση τα διεθνή πρότυπα και την υψηλή επιβάρυνση κεφαλαίου από τα μη δεσμευμένα προβληματικά περιουσιακά στοιχεία. Αντικατοπτρίζουν επίσης την ισχυρή θέση της στην αγορά ως τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο, μια μικρή χώρα, και τη βελτίωση του συνολικού χρηματοοικονομικού προφίλ μετά την ομαλή ενσωμάτωση της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.
 
Σημειώνεται επίσης ότι η ποιότητα ενεργητικού της τράπεζας εξακολουθεί να είναι ευάλωτη σε σοκ. Δεδομένης της φύσης και του μεγέθους της κυπριακής οικονομίας, η Ελληνική Τράπεζα βρίσκεται εκτεθειμένη  σε ασταθείς δανειολήπτες όπως οι μικρές επιχειρήσεις, οι ΜΜΕ (περίπου το 35% των συνολικών ακαθάριστων δανείων στα τέλη Ιουνίου 2020) ή η τουριστική βιομηχανία (περίπου 430 εκατομμύρια ευρώ ή περίπου το 10% των εξυπηρετούμενων δανείων).
 
Το μερίδιο των δανείων υπό μορατόριουμ ήταν υψηλό στα τέλη Ιουνίου 2020, περίπου στο 55% των χορηγήσεων. Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση, σημειώνεται, θα καθυστερήσει επίσης την επίλυση προβληματικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς οι συναλλαγές που αφορούν ΜΕΔ  θα είναι δύσκολο να επιτευχθούν το 2020 και η εκποίηση ακινήτων θα είναι πιο δύσκολη.
 
Κατά συνέπεια, ο οίκος αναμένει να επιδεινωθεί η ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων το 2021. Ωστόσο, δεν αναμένει σημαντική αύξηση των ΜΕΔ το 2020, χάρη στο μορατόριουμ εννέα μηνών για την αποπληρωμή των δανείων μέχρι το τέλος του 2020.

Επίσης αναμένεται ότι τα κέρδη της τράπεζας θα μειωθούν τα επόμενα δύο χρόνια ως αποτέλεσμα των προβληματικών δανείων  και του υποτονικού όγκου εργασιών.
 
Το κεφάλαιο παραμένει εξαιρετικά ευάλωτο στο μεγάλο ποσοστό των προβληματικών περιουσιακών στοιχείων.  Ο Fitch αναμένει ότι η ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων θα επιδεινωθεί και κατά συνέπεια θα αυξηθεί η επιβάρυνση του κεφαλαίου. Η ικανότητα της τράπεζας να παράγει κεφάλαια εσωτερικά αποδυναμώνεται από το τρέχον οικονομικό περιβάλλον, καθιστώντας τους δείκτες κεφαλαίου ευάλωτους σε πιθανές απώλειες που δημιουργούνται από υψηλότερες χρεώσεις απομείωσης.

Από ΚΥΠΕ