ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Στο ψηλότερο σημείο από το 2010 τα κεφάλαια του τραπεζικού τομέα

10:43 - 23.07.2020

Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα ανήλθαν στο τέλος του 2019 τα κεφάλαια των κυπριακών τραπεζών, θέτοντας τις τράπεζες σε καλύτερη θέση για να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο της πανδημίας του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με τους βασικούς συγκεντρωτικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες για τον κυπριακό τραπεζικό τομέα, που εξέδωσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε στο τέλος Δεκεμβρίου στο 17%, από 16,6% το προηγούμενο τρίμηνο και 15,1% στο τέλος του 2018. Πρόκειται για το υψηλότερο σημείο από τον Δεκέμβριο του 2010 όπου η ΚΤΚ διατηρεί στοιχεία.
 
Ακόμη ψηλότερα βρίσκεται ο δείκτης φερεγγυότητας ο οποίος στο τέλος του 2019 διαμορφώθηκε στο 19,6% από 19% το προηγούμενο τρίμηνο και 17,5% τον Δεκέμβριο του 2018.
 
Σημειώνεται ότι το 2020 ο δείκτης αναμένεται να κινηθεί καθοδικά, καθώς οι τράπεζες θα καταγράψουν αυξημένες προβλέψεις για πιστωτικό κίνδυνο λόγω της επιδείνωσης του μακροοικονομικού περιβάλλοντος συνεπεία της κρίσης του Covid-19. Ωστόσο, οι τράπεζες διαθέτουν αυξημένα κεφαλαιακά περιθώρια μετά και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για απελευθέρωση κεφαλαίων προκειμένου οι τράπεζες να είναι σε θέση να απορροφήσουν ζημιές και να στηρίξουν την πραγματική οικονομία.
 
Παράλληλα, η εφαρμογή του μορατόριουμ καταβολής δόσεων, που θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι το τέλος του 2020, θα προστατέψει τις τράπεζες από την επιδείνωση των περιουσιακών τους στοιχείων, μεταθέτοντας όμως το πρόβλημα της ενδεχόμενης αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 2021, όπως εξάλλου έχει αναφέρει και η ΚΤΚ στο τελευταίο οικονομικό της δελτίο.
 
Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα βρίσκεται επίσης η ρευστότητα των κυπριακών τραπεζών, με τις καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες στο τέλος του 2019 να ανέρχεται σε 24,7% από 22,9% το τρίτο τρίμηνο του 2019 και 23,2% των Δεκέμβριο του 2018. Η αυξητική τάση στη ρευστότητα αντανακλά την αύξηση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα και την επιστροφή καταθέσεων, αλλά ταυτόχρονα και τις μειωμένες δυνατότητες δανεισμού, οι οποίες περιορίζονται από το υψηλό ιδιωτικό χρέος στην Κύπρο. Τα δάνεια και χορηγήσεις υποχώρησαν στο 53,8% των συνολικών στοιχείων ενεργητικού, από 54,6% το προηγούμενο τρίμηνο και επίσης 54,6% τον Δεκέμβριο του 2018.
 
Όσον αφορά το εισόδημα του κυπριακού τραπεζικού συστήματος, τα συνολικά λειτουργικά έσοδα αντιστοιχούσαν στο 2,6% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων, ουσιαστικά αμετάβλητα σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνου του ιδίου έτους (2,5%) και 2,3% το τέταρτο τρίμηνο του 2018. Τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα, το βασικό εισόδημα των τραπεζών, ανήλθε στο τέλος του 2019 στο 68,6% των συνολικών εσόδων από 70,9% το προηγούμενο τρίμηνο του 2019 και 67,1% τον Δεκέμβριο του 2018.
 
Ωστόσο, σοβαρή επιδείνωση παρουσίασε ο δείκτης κόστους προς έσοδα, ο οποίος ανήλθε στο 72,3% στο τέλος του 2019 παρουσιάζοντας αύξηση 6,4 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και 2,3 μονάδων σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2018. Να σημειωθεί ότι ο δείκτης επηρεάστηκε το τελευταίο τρίμηνο του έτους από τον αντίκτυπο του σχεδίου εθελούσιας εξόδου στην Τράπεζα Κύπρου.
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤ, τα λειτουργικά κέρδη ως προς τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία υποχώρησαν στο 0,7% στο τέλος του 2019 από 0,9% το προηγούμενο τρίμηνο παραμένοντας αμετάβλητα σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2018.

Aπό ΚΥΠΕ