ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Οικονομικά Αποτελέσματα 2019 EUROBANK CYPRUS LTD

14:48 - 04.05.2020

Συνέχεια στην κερδοφόρα πορεία

Κέρδη μετά από φόρους €44.5εκ – περαιτέρω ενίσχυση οικονομικών δεικτών

Η Eurobank Cyprus Ltd («Eurobank Κύπρου») για το 2019 παρουσίασε:

• Πολύ ικανοποιητική επαναλαμβανόμενη κερδοφορία, η οποία ανήλθε στα €44.5 εκ μετά από φόρους.
• Ισχυρή κεφαλαιακή θέση, με τον δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (Capital Adequacy Ratio) όπως και τον δείκτη κοινών μετοχών (CET1) να ανέρχεται στο 25,1%.
• Ισχυρή πλεονάζουσα ρευστότητα, με τις καταθέσεις να φτάνουν στα €5.546 εκ και το δείκτη δανείων προς καταθέσεις (εξαιρουμένων των δανείων που εξασφαλίζονται με καταθέσεις) να ανέρχεται στο 31%.
• Πολύ καλή ποιότητα δανειακού χαρτοφυλακίου, με τον δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (NPE ratio στη βάση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, ΕΑΤ) να παραμένει ιδιαίτερα χαμηλός, στο 3,4%.
• Αποτελεσματική διαχείριση του κόστους λειτουργίας, με τον δείκτη Κόστους προς Έσοδα στο 34%.

Τα επαναλαμβανόμενα θετικά αποτελέσματα, καταδεικνύουν ότι η Eurobank Κύπρου συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία με σταθερά βήματα, έχοντας ως βάση το πελατοκεντρικό μοντέλο λειτουργίας της και την ορθολογιστική διαχείριση των κινδύνων.
Παρά τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις που έχει επιφέρει ή που αναμένονται λόγω της πρωτόγνωρης πανδημίας στην οποία ζούμε, η Τράπεζα κοιτάζει το μέλλον με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Με όπλα την ισχυρή κεφαλαιακή της επάρκεια, που την καθιστά ικανή να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από ένα δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον αλλά και την χρηματοοικονομική της ευρωστία, με πλεονάζουσα ρευστότητα που ξεπερνά τα €3,5δις, η Eurobank Κύπρου μπορεί και θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί την κυπριακή οικονομία. Η Τράπεζα είναι έτοιμη να στηρίξει βιώσιμες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες με στόχο να συμβάλει στην επιστροφή στην ομαλότητα το συντομότερο.
Ο κ. Μιχάλης Λούης, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Κύπρου, ανέφερε σχετικά «Είναι γεγονός ότι διανύουμε μια περίοδο πρωτόγνωρη για την ανθρωπότητα στο σύνολό της. Η Τράπεζα μας δεν θα μπορούσε να παραμείνει αμέτοχη στην τεράστια προσπάθεια που κάνει, τόσο το κράτος, οι επιχειρήσεις αλλά και ο καθένας από εμάς ξεχωριστά, λαμβάνοντας αυστηρά μέτρα για την ασφάλεια των στελεχών της και των πελατών με παράλληλη έμπρακτη στήριξη των υπηρεσιών υγείας».
Ο κ. Μιχάλης Λούης πρόσθεσε «Η Τράπεζα, με θεμέλια την ισχυρή χρηματοοικονομική της θέση και την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών της παραμένει αισιόδοξη ότι με σωστό προγραμματισμό και σύνεση, η οικονομία του τόπου θα επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξης. Η υγειονομική κρίση που περνούμε αυτή την περίοδο μας ανάγκασε όλους στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα να σκεφτούμε και να λειτουργήσουμε διαφορετικά. Η προσπάθεια για λειτουργία με μεγαλύτερη ευελιξία, ταχύτητα και μειωμένο κόστος με την ταυτόχρονη εκμετάλλευση της τεχνολογίας πρέπει να αποτελέσει μονόδρομο για να μπορέσουμε να ανακτήσουμε ότι χάθηκε πιο γρήγορα και για να προχωρήσουμε μπροστά στηριζόμενοι σε ακόμα πιο γερά θεμέλια και υποδομές».
Η Eurobank Cyprus Ltd είναι κυπριακή εταιρεία που ιδρύθηκε το 2007, λειτουργεί αυτόνομα και διέπεται από όλους τους νόμους και κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας.