ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ καλεί τα κόμματα να καταλήξουν άμεσα στο θέμα της ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων

10:02 - 09.04.2020

Ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών (ΣΥΠΡΟΔΑΤ) καλεί τα κόμματα να κάνουν ό,τι μπορούν για να καταλήξουν άμεσα στον βέλτιστο συνδυασμό μέτρων, για ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων που έμειναν έκθετες σε «υποχρεωτικό» καθεστώς μηδενικών εισοδημάτων λόγω της πανδημίας.

Ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 19 Μαρτίου 2020 ενέκρινε προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19, το οποίο τροποποιήθηκε στις 3 Απριλίου 2020 και περιλαμβάνει 5 είδη ενδεικνυόμενων μέτρων κρατικών ενισχύσεων, όπως είναι άμεσες επιχορηγήσεις, επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα και προκαταβολές, κρατικές εγγυήσεις για τραπεζικά δάνεια επιχειρήσεων, επιδοτούμενα δημόσια δάνεια σε επιχειρήσεις, διασφαλίσεις για τις τράπεζες που διοχετεύουν τις κρατικές ενισχύσεις στην πραγματική οικονομία και βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων.
 
«Το προσωρινό πλαίσιο σε συνδυασμό με τους υφιστάμενους κανόνες της ΕΕ για κρατικές ενισχύσεις παρέχει πολλές δυνατότητες στα κράτη μέλη για τον μετριασμό των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της έξαρσης του κορωνοϊού. Στην βάση του γενικότερου πλαισίου αυτού, τα κράτη μέλη κλήθηκαν να εφαρμόσουν εθνικά μέτρα κρατικής ενίσχυσης το συντομότερο», προσθέτει.
 
Από όλα τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τον ΣΥΠΡΟΔΑΤ, «η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που κατάφερε να έρθει σε συμφωνία με τις τράπεζες ΚΑΙ να συντονίσει όλες τις πολιτικές δυνάμεις προκειμένου να σπεύσει να κάνει χρήση του προσωρινού πλαισίου και να πάρει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μέτρο κρατικής ενίσχυσης που προβλέπει για διάθεση 2 δις. ως εγγυήσεις δανείων για κεφάλαια κίνησης τα οποία θα βοηθήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες τους σε κεφάλαια κίνησης και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους εν καιρώ πανδημίας».
 
Αναφέρει επίσης ότι η Επιτροπή έκρινε ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο.