ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για ομόλογα 7ετούς και 30ετούς διάρκειας

09:09 - 07.04.2020

Η Κυπριακή Δημοκρατία άνοιξε βιβλίο προσφορών για τα δύο ομόλογα 7ετούς και 30ετούς διάρκειας.

 Σύμφωνα με πληροφορίες, η καθοδήγηση που δόθηκε στις αγορές προνοεί για απόδοση 1,60% (midswap +175 μονάδες βάσης) για το 7ετές, ενώ το για το 30ετές η καθοδήγηση προνοεί για απόδοση περίπου στο 2.35% (midswap+225 μονάδες βάσης)