ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΟΣΕΩΝ: Τι δεν μας έχουν πει - Δανειολήπτης με υπόλοιπο δανείου 90.556 ευρώ, θα πληρώσει 7.303 περισσότερους τόκους

10:12 - 06.04.2020

Η εννιάμηνη αναστολή δόσεων αν εξασφαλιστεί δεν σημαίνει κατ΄ ανάγκην ότι θα απαλλάξει πλήρως τον δανειολήπτη από τις υποχρεώσεις του.

Τουναντίον, σύμφωνα και με ανακοίνωση του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, που φέρει τίτλο «Η αλήθεια που δεν λέχθηκε», ο δανειολήπτης θα βρει μπροστά του στο μέλλον την αναστολή δόσεων.

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής (05/04) και φέρει την υπογραφή του πρόεδρου του Συνδέσμου, Μάριου Δρουσιώτη, παρουσιάζεται το παράδειγμα μέλους του Συνδέσμου, το οποίο σε περίπτωση αναστολής δόσεων θα επιβαρυνθεί με επιπρόσθετους τόκους 7.303.

Όπως αναφέρεται, ο εν λόγω δανειολήπτης έχει εξυπηρετούμενο οικιστικό δάνειο, το οποίο μέχρι τον Ιανουάριο του 2020 είχε υπόλοιπο 90.556 ευρώ.

Όπως γίνεται αντιληπτό με βάση τις θέσεις του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος για το μέτρο αναστολής δόσεων, που δύναται να οδηγήσει σε περαιτέρω περιπέτειες.

Στην ανακοίνωση ξεκαθαρίζεται ότι ο Σύνδεσμος χαιρετίζει το μέτρο αναστολής δόσεων, αλλά διευκρινίζεται πως το κοινό θα πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένο, γνωρίζοντας παραμέτρους όπως κι αυτή που παρουσίασε.

Ο κ. Δρουσιώτης σε δηλώσεις του το πρωί (06/04) τόνισε ότι οι τραπεζικοί οργανισμοί πρέπει να ενημερώνουν τους πελάτες τους.

 

Αυτούσια η ανακοίνωση του Συνδέσμου:

«Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών χαιρετίζει την πρόσφατη ψήφιση του Νόμου 33(Ι)/2020 και
την έκδοση του Διατάγματος Κ.Δ.Π. 134/2020 αναφορικά με την αναστολή καταβολής δόσεων για
εννιά μήνες και εκτιμά ότι είναι προς την ορθή κατεύθυνση για διευκόλυνση των καταναλωτών.

Δυστυχώς, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, παρακολουθώντας τα όσα δημόσια λέχθηκαν
για το θέμα αυτό, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τους καταναλωτές για αλήθειες και
πραγματικότητες οι οποίες δεν λέχθηκαν και μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά τις αποφάσεις τους.

Μελετώντας σε συγκεκριμένο οικιστικό δάνειο μέλους του Συνδέσμου, τις επιπρόσθετες οικονομικές
επιπτώσεις από την αναστολή της καταβολής των δόσεων μετά των τόκων τους για εννιά μήνες,
διαπιστώθηκε ότι το μέλος μας θα επιβαρυνθεί με επιπρόσθετους τόκους, λόγω ανατοκισμών,
συνολικά 7303 ευρώ. Δηλαδή, το συγκεκριμένο μέλος μας, αν θα επιλέξει την αναστολή των
δόσεων του για εννιά μήνες, θα πρέπει να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη του ότι θα πληρώσει συνολικά
7303 ευρώ περισσότερους τόκους από αυτούς που θα κατέβαλλε, αν δεν ανέστελλε την καταβολή
των δόσεων του για εννιά μήνες.

Σημειώνεται ότι στο ποσό των 7303 ευρώ υπολογίστηκε και η πρόσφατη ανακοίνωση του
Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου με ημερομηνία 03 Απριλίου 2020 με την οποία ο Σύνδεσμος
Τραπεζών ανακοίνωσε την «πρόσθετη χρηματοοικονομική ελάφρυνση - σχετικά με τον ανατοκισμό
- στους δανειολήπτες».

Το οικιστικό δάνειο που λήφθηκε ως παράδειγμα είναι πραγματικό και πλήρως εξυπηρετούμενο,
τον Ιανουάριο 2020 παρουσίαζε υπόλοιπο 90556 ευρώ, η δόση του είναι 669 ευρώ το μήνα, η
ημερομηνία λήξης του είναι η 01 Αυγούστου 2036 και το επιτόκιο 4,99%.

Τα στοιχεία και υπολογισμοί του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών είναι στη διάθεση
οποιουδήποτε σοβαρού μελετητή που θα ήθελε να τα επιβεβαιώσει ή ακόμα και να τα διαψεύσει.

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, ο Σύνδεσμος καλεί τους καταναλωτές οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα
να συνεχίσουν να καταβάλλουν τις δόσεις τους, να συνεχίσουν την καταβολή τους, γιατί, το
επιπρόσθετο κόστος θα είναι πολύ μεγάλο.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, σημειώνει ότι η ψήφιση του Νόμου για την αναστολή των
δόσεων ήταν υπό τις περιστάσεις επιβεβλημένη και προς την ορθή κατεύθυνση αλλά θα πρέπει και
να γνωρίζει ο καταναλωτής ότι αυτή η διευκόλυνση δεν είναι δωρεάν και θα έρθει η ώρα που θα
την πληρώσει ακριβά.

Τέλος, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, εισηγείται όπως οι τράπεζες, προτού προχωρήσουν
στην τελική διευθέτηση της αναστολής δόσεων, να πληροφορούν τους καταναλωτές το ακριβές
ποσό της πρόσθετης επιβάρυνσης που θα έχουν και αν οι καταναλωτές εξακολουθούν να
επιθυμούν την αναστολή των δόσεων τους, τότε να προχωρούν στη τελική διευθέτηση του αιτήματος
τους για αναστολή δόσεων. Είναι βασικό δικαίωμα των καταναλωτών να γνωρίζουν το ακριβές
ύψος της επιπρόσθετης χρέωσής τους, πριν τη τελική λήψη της απόφασής τους. Οι καταναλωτές
έχουν δικαίωμα στην ορθή και αντικειμενική πληροφόρηση».