ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Τους τρόπους καταχώρησης αίτησης για αναστολή δόσεων δανείου πελατών της, ανακοίνωσε η Ελληνική Τράπεζα

12:15 - 31.03.2020

Σε σημερινή ανακοίνωση της, η Ελληνική Τράπεζα αναφέρει ότι με στόχο την ανακούφιση των πελατών της από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊου και στη βάση του διατάγματος του Υπουργού Οικονομικών ενημερώνει τους πελάτες της ότι μπορούν άμεσα να προχωρήσουν στην υποβολή αίτησης για την αναστολή των δόσεων σε όλες τις πιστωτικές διευκολύνσεις που έχουν συνάψει με την Τράπεζα. Β

Σημειώνει ότι βασική προϋπόθεση βάσει και του διατάγματος είναι οι διευκολύνσεις τους να μην παρουσίαζαν καθυστέρηση πέραν των 30 ημερών κατά την 29 Φεβρουαρίου 2020, και καλεί τους πελάτες της όπως φροντίσουν για την έγκαιρη υποβολή της σχετικής αίτησης και πριν από την ημερομηνία αποκοπής της δόσης τους.
 
Προσθέτει ότι οι πελάτες που επιθυμούν την αναστολή των δόσεων των διευκολύνσεων τους καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση την οποία μπορούν να βρουν και στο www.hellenicbank.com/covid19 και να την αποστείλουν με τους τρόπους που επισυνάπτονται πιο κάτω.
 
Αναφέρει, επιπρόσθετα, ότι δανειολήπτες που είναι επιχειρήσεις ή αυτοτελώς εργαζόμενοι και πληρούν την πιο πάνω προϋπόθεση μπορούν επίσης να αιτηθούν την αναστολή υποχρέωσης υποβολής οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2019.
 
Τρόποι καταχώρησης της αίτησης αναστολής δόσεων δανείου
 
Ιδιώτες
 
Μέσω email: Λευκωσία [email protected] , Λεμεσός [email protected], Λάρνακα [email protected] , Αμμόχωστος [email protected], Πάφος [email protected]
 
Μέσω Φαξ:Λευκωσία – 22210699,  Λεμεσός – 25502114, Λάρνακα - 24655984 , Αμμόχωστος 24655984, Πάφος - 26505092
 
Μέσω ταχυδρομείου: Για Λευκωσία – Αμφιπόλεως 20,Λευκωσία 2025, Για Λεμεσό – Γλάδστωνος 97,Λεμεσός 3032 , Για Λάρνακα – Λεωφ. Γρίβα Διγενή 68,Λάρνακα 6046 , Για Αμμόχωστο - Λεωφ. Γρίβα Διγενή 68,Λάρνακα 6046 , Για Πάφο – Λεωφ. Γρίβα Διγενή 15,Πάφος 8047.
 
 Επιχειρήσεις
 
Μέσω email: [email protected]
 
Μέσω Φαξ: - 22210749
 
Μέσω ταχυδρομείου: Για Λευκωσία – Λεωφ. Αθαλάσσας 173, Στρόβολος, 2015, Για Λεμεσό – Αρχ. Μακαρίου III & Ιωάννου Πολέμη 131, Λεμεσός 3021, Για Λάρνακα – Λεωφ. Γρίβα Διγενή 68, 3ος όροφος, Λάρνακα 6046, Για Αμμόχωστο – Λεωφ. 1ης Απριλίου 85, Παραλίμνι 5280, Για Πάφο – Οδός Δανάης 6, Πάφος 8042.
 
Τομέας Διεθνών Επιχειρήσεων
 
Μέσω email: [email protected]
 
Μέσω Φαξ: Λευκωσία – 22501995, Λεμεσό - 25502480  Λάρνακα - 24659101
 
Μέσω ταχυδρομείου: Για Λευκωσία – Οδός Εσπερίδων 5, 1ος όροφος, Στρόβολος,  2001 , Για Λεμεσό – Γωνίας Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ & Ιωάννη Πολέμη 131, 3ος όροφος Λεμεσός , Για Λάρνακα – Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 3-7, Λάρνακα 6016 ,
 
APS
 
Μέσω email: [email protected]
 
Μέσω Φαξ: - +357 22 311488
 
Μέσω ταχυδρομείου: APS Debt Servicing Cyprus Ltd. Amfipolis 20, 2025 Nicosia, Cyprus