ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΤΚ: Οι τράπεζες να αξιοποιήσουν τις αποφάσεις της ΕΚΤ για στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών

08:07 - 17.03.2020

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου με σημερινή της ανακοίνωση δηλώνει ότι αναμένει από τις τράπεζες χρησιμοποιήσουν τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επιδεικνύοντας την απαραίτητη ευελιξία για να στηρίξουν τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τα νοικοκυριά που αναμένεται να επηρεαστούν αρνητικά από την εξάπλωση του COVID – 19.

Σε της ανακοίνωση η ΚΤΚ, σημειώνει πως οι αποφάσεις της ΕΚΤ που διαμορφώθηκαν κατά τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, με τη συμμετοχή του Διοικητή της ΚΤΚ Κωνσταντίνου Ηροδότου, είχαν ως αποτέλεσμα πρόσθετης ρευστότητας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της ευρωζώνης, επέκταση μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης που συμβάλλουν στη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας , αλλά και προσωρινή απελευθέρωση αποθεμάτων κεφαλαίου και ρευστότητας.

Ειδικότερα, σημειώνει πως από τις αποφάσεις για απελευθέρωση κεφαλαίου, «τα αποθέματα κεφαλαίων που ελευθερώνονται για τις κυπριακές συστημικές τράπεζες ανέρχονται σε €1,3 δις περίπου».

«Η ΚΤΚ αναμένει από τις τράπεζες όπως τα χρησιμοποιήσουν επιδεικνύοντας την απαραίτητη ευελιξία για να στηρίξουν τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τα νοικοκυριά που αναμένεται να επηρεαστούν αρνητικά από την εξάπλωση του COVID – 19» τονίζει η ΚΤΚ και συνεχίζει: «Η στήριξη από τις τράπεζες αναμένεται να περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμες αναδιαρθρώσεις υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων, καθώς και χορήγηση νέων βραχυπρόθεσμων πιστωτικών διευκολύνσεων για σκοπούς χρηματοδότησης του κεφαλαίου κίνησης».
 
Παράλληλα, τονίζεται ότι η εφαρμογή συνετών τραπεζικών πρακτικών πρέπει να συνεχιστεί, ούτως ώστε η ανθεκτικότητα των κυπριακών τραπεζών να συνεχιστεί και στο μέλλον.
 
Πέραν των πιο πάνω μέτρων, η ΚΤΚ σημειώνει ότι επεξεργάζεται πρόσθετα μέτρα, στα πλαίσια των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της, τα οποία θα ανακοινωθούν τις προσεχείς ημέρες. Επιπρόσθετα, σε τηλεδιάσκεψη, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου, θα ζητηθεί από τις τράπεζες να καταθέσουν τις δικές τους ενέργειες και μέτρα που προτίθενται να λάβουν για ενίσχυση και στήριξη των επηρεαζόμενων επιχειρήσεων και νοικοκυριών, δεδομένων των χαλαρώσεων που παραχώρησαν η ΕΚΤ/ΚΤΚ.