ΤΡΑΠΕΖΕΣ

To YΠΟΙΚ απαντά σε σχέση με τις εγγυήσεις προς Ελληνική

06:51 - 20.12.2019

Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα αλλά και την ανακοίνωση του ΑΚΕΛ, για τις εγγυήσεις του κράτους προς την Ελληνική Τράπεζα.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το ποσό απαίτησης ύψους €65.8 εκ. που υπέβαλε η Ελληνική Τράπεζα προς την ΚΕΔΙΠΕΣ, το οποίο καλύπτει έκτακτες ζημιές στο δανειακό χαρτοφυλάκιο που ανέλαβε στο πλαίσιο της συμφωνίας  για την απόκτηση του Συνεργατισμού, αποτελεί μέρους του ποσού των €155εκ., το οποίο είχε εκτιμηθεί ότι θα ανέρχονταν οι μη αναμενόμενες ζημιές σε περίοδο 12 ετών και δεν αποτελεί πρόσθετη απαίτηση.

"Με την οριστικοποίηση του ύψους της απαίτησης μεταξύ ΚΕΔΙΠΕΣ και Ελληνικής Τράπεζας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, η ΚΕΔΙΠΕΣ είναι σε θέση να καταβάλει το ποσό που θα συμφωνηθεί, και δεν θα υπάρξει επιβάρυνση του φορολογουμένου", αναφέρεται.

Το ΥΠΟΙΚ διευκρινίζει επίσης ότι το ποσό της απαίτησης συνάδει με τους αρχικούς υπολογισμούς των εξωτερικών Συμβούλων τόσο του κράτους όσο και της Ελληνικής Τράπεζας, με βάση τους οποίους είχε εκτιμηθεί ότι το συνολικό ποσό θα ανέλθει στα €155εκ.

"Σύμφωνα με τους υπολογισμούς αυτούς, τα πρώτα χρόνια το ύψος των απαιτήσεων θα είναι υψηλό ενώ τα επόμενα χρόνια θα μειώνεται σημαντικά. Υπενθυμίζεται επίσης, ότι σύμφωνα με τους όρους του Σχεδίου, η Ελληνική Τράπεζα έχει προχωρήσει με την καταβολή προς την Κυπριακή Δημοκρατία τέλους ύψους €15εκ. από το σύνολο των €63εκ. για τις εγγυήσεις που παραχωρήθηκαν", καταλήγει η ανακοίνωση.