ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Οικονομικά Αποτελέσματα Ενιαμήνου 2019

12:17 - 04.12.2019

Συνέχεια στην κερδοφόρα πορεία

Κέρδη μετά από φόρους €34,8 εκ – περαιτέρω ενίσχυση οικονομικών δεικτών

Η Eurobank Cyprus Ltd («Eurobank Κύπρου») για τους πρώτους 9 μήνες του 2019 παρουσίασε:

• Ικανοποιητική και επαναλαμβανόμενη κερδοφορία, η οποία ανήλθε στα €34,8 εκ μετά από φόρους.

• Ισχυρή κεφαλαιακή θέση, με τον δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (Capital Adequacy Ratio) όπως και τον δείκτη κοινών μετοχών (CET1) να ανέρχονται στο 22,6%.

 

 

• Ισχυρή πλεονάζουσα ρευστότητα, με τις καταθέσεις να φτάνουν στα €5.638 εκ και τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις (εξαιρουμένων των δανείων που εξασφαλίζονται με καταθέσεις) να ανέρχεται στο 29%.

• Πολύ καλή ποιότητα δανειακού χαρτοφυλακίου, με τον δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (NPE ratio στη βάση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, ΕΑΤ) να παραμένει ιδιαίτερα χαμηλός, στο 4,1%.

• Αποτελεσματική διαχείριση του κόστους λειτουργίας, με τον δείκτη Κόστους προς Έσοδα στο 34%.

Η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση της Τράπεζας όπως καταδεικνύεται και από τα διαδοχικά θετικά αποτελέσματα, έχει εδραιώσει την ηγετική της παρουσία στην Κύπρο στους τομείς του Wealth Management, Corporate and Investment Banking, International Business Banking, και Capital Markets.
Τα επαναλαμβανόμενα θετικά αποτελέσματά, καταδεικνύουν ότι η Eurobank Κύπρου συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία με σταθερά βήματα, έχοντας ως βάση το πελατοκεντρικό μοντέλο λειτουργίας της και την ορθολογιστική διαχείριση των κινδύνων. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την οικονομία και τις βιώσιμες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες αλλά και να δημιουργούμε θέσεις εργασίας στη βάση της ανάπτυξης των εργασιών μας.
H Eurobank Κύπρου παραμένει αισιόδοξη για το μέλλον της χώρας μας και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης. Ο ρυθμός επέκτασης του κυπριακού ΑΕΠ παραμένει ισχυρός στο 3,2%, ενώ λειτουργούμε με σημαντικό δημοσιονομικό πλεόνασμα που υπερβαίνει τις επιδόσεις της Ευρωζώνης. Αυτό, αντικατοπτρίζει τη συνετή δημοσιονομική πολιτική αλλά και την ισχυρή ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας. Ωστόσο, υπάρχει ανάγκη για σωστή διαχείριση των δημοσιονομικών πλεονασμάτων και την επιτάχυνση της μείωσης του δημόσιου χρέους, ώστε η Κύπρος, ως μια ανοιχτή οικονομία, να προστατευτεί από τυχών εξωγενείς κλυδωνισμούς. Η προώθηση πειθαρχίας στο σκέλος των δημόσιων δαπανών κρίνεται επιτακτική, ώστε η ανάπτυξη να είναι δυναμική και βιώσιμη, με κοινωνική συνοχή.

br />Η Eurobank Cyprus Ltd είναι κυπριακή εταιρεία που ιδρύθηκε το 2007 και διέπεται από όλους τους νόμους και κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας.