ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Κέρδος 9μήνου €89,4 εκατ. για την Ελληνική Τράπεζα, μετά τη φορολογία

13:58 - 02.12.2019

Την ευρωστία και σταθερότητα της διευρυμένης Ελληνικής Τράπεζας αποδεικνύουν τα αποτελέσματα 9μήνου σε συνδυασμό με την κεφαλαιακή της θέση, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της τράπεζας, η οποία αναφέρει κέρδος 9μήνου μετά τη φορολογία €89,4 εκατ.

Σημειώνει, επίσης, ότι είναι ηγετική τράπεζα της λιανικής τραπεζικής στο νησί, με το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων και μερίδια αγοράς καταθέσεων και χορηγήσεων από νοικοκυριά στο 38,5% και 29,8% αντίστοιχα.
 
Στην ανακοίνωση αναφέρει ότι έχει ισχυρή κεφαλαιακή θέση με Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 19,0% και Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας 21,5%, πολύ πιο ψηλά από τις ελάχιστες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών, προσθέτοντας ότι υπάρχει σημαντική μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό, αφού ο Δείκτης ΜΕΧ διαμορφώθηκε στο 25,2% (ή 31,8% περιλαμβανομένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ2) και οι καθαρές ΜΕΧ3 προς περιουσιακά στοιχεία διαμορφώθηκαν στο 4,0% (ή 6,6% περιλαμβανομένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ2).
 
Ο Ανώτατος Εκτελεστικής Διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας, Ιωάννης Μάτσης, σε δήλωση του αναφέρει ότι «τα αποτελέσματα 9μήνου σε συνδυασμό με την κεφαλαιακή μας θέση αποδεικνύουν την ευρωστία και τη σταθερότητα της διευρυμένης Ελληνικής Τράπεζας», προσθέτοντας ότι «διαμορφώνουμε το επιχειρηματικό μας μοντέλο έτσι ώστε να προσαρμόζεται στις ραγδαίες εξελίξεις, ιδιαίτερα στον ψηφιακό τομέα».
 
«Τα σχέδιά μας στοχεύουν στη διατήρηση μιας βιώσιμης κερδοφορίας και στη δημιουργία ισχυρών αποδόσεων για τους μετόχους μας», προσθέτει.
 
Ο κ. Μάτσης επισημαίνει ότι «μετά την πετυχημένη ενσωμάτωση των εργασιών της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, μπορούμε να επικεντρωθούμε στις προσπάθειές μας για ανάπτυξη της τράπεζας και της θέσης μας στην αγορά, πάντοτε εντός ενός υγιούς πλαισίου διαχείρισης και διακυβέρνησης».
 
«Εξακολουθούμε να χρηματοδοτούμε την αναπτυσσόμενη οικονομία μας, στηρίζοντας τους αξιόχρεους πελάτες μας, τόσο άτομα και νοικοκυριά, όσο και επιχειρήσεις. Το σύνολο των νέων χορηγήσεων που εγκρίθηκαν κατά το 9μηνο του 2019 ανήλθαν στα €572,5 εκατ., ενισχύοντας έτσι το μερίδιο αγοράς της τράπεζας σε δάνεια από 19,5%, που ήταν στις 31 Δεκεμβρίου του 2018, στο 21,1% στις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Παράλληλα, εργαζόμαστε συστηματικά για τη βελτίωση της ποιότητας του ισολογισμού μας, βελτιώνοντας την έκθεση μας σε ΜΕΧ με οργανικούς και μη οργανικούς τρόπους», αναφέρει.
 
Προσθέτει ότι, «για να πετύχουμε τους στόχους μας, βασιζόμαστε και επενδύουμε σημαντικά σε δύο τομείς: 1. Στο προσωπικό μας, το οποίο είναι η κινητήρια δύναμη της τράπεζας, επιδιώκοντας την περαιτέρω βελτίωση της παραγωγικότητας και της αναβάθμισης των συνθηκών εργασίας τους. 2. Στην τεχνολογία/ψηφιοποίηση, στοχεύοντας στη ριζική αναβάθμιση της ψηφιακής εμπειρίας του πελάτη, αλλά και στην απλοποίηση των χρονοβόρων συναλλαγών του με την τράπεζα».
 
Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά και σε άλλα στοιχεία, όπως κέρδος μετά την φορολογία για την 3η τριμηνία στα €30,2 εκατ., το σύνολο των νέων χορηγήσεων που εγκρίθηκαν κατά το 9μηνο του 2019 ανήλθαν στα €572,5 εκατ., ο δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΧ στο 64,8% στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 ( ή 53,4%, (συμπεριλαμβανομένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ2), ο δείκτης Texas4 (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ2) μειώθηκε στο 82,1%, ο δείκτης εσόδων και εξόδων για το 9μηνο του 2019 ανήλθε στο 67,3%, η ισχυρή ρευστότητα με Δείκτη Απαίτησης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) ήταν στο 537%, η χρηματοδότηση από καταθέσεις ανέρχονται στο 89,6% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων, και ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις ήταν 41,5%, επιτρέποντας περαιτέρω ανάπτυξη.
 
Η Ελληνική Τράπεζα αναφέρει ότι, «μετά την ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης των συστημάτων της πρώην ΣΚΤ, η Ελληνική Τράπεζα έχει πλέον μεταβεί στη νέα εποχή, αποφασισμένη να συνεχίσει τον καθοριστικό της ρόλο στην ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας, στηρίζοντας αξιόχρεες κυπριακές επιχειρήσεις και νοικοκυριά με ένα ευρύ φάσμα ποιοτικών τραπεζικών υπηρεσιών».
 
«Ως η μεγαλύτερη λιανική τράπεζα στο νησί, στόχος της είναι να παρέχει άριστες υπηρεσίες, καθώς και ανταγωνιστικά προϊόντα και λύσεις στη διευρυμένη πελατειακή της βάση. Η ισχυρή της ρευστότητα επιτρέπει την εκμετάλλευση ευκαιριών σε διάφορους τομείς της οικονομίας, παραμένοντας προσηλωμένη σε μια οργανική ανάπτυξη», σημειώνει.
 
Προσθέτει ότι «ο νέος δανεισμός εξακολουθεί να εστιάζεται σε εταιρείες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της χώρας, σε τομείς όπως το λιανεμπόριο, η μεταποίηση και ο τουρισμός» και ότι, «την ίδια στιγμή, στον τομέα λιανικής τραπεζικής επικεντρωνόμαστε στα στεγαστικά δάνεια, στα μικρά δάνεια σε νέους πελάτες και στη στήριξη υφιστάμενων πελατών που θεωρούνται βιώσιμοι, και επιπλέον εξετάζουμε τρόπους διάθεσης της ρευστότητάς μας στο εξωτερικό».