ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ο Διοικητής της ΚΤΚ κάλεσε τις τράπεζες να εκμεταλλευτούν άμεσα το ευνοϊκό περιβάλλον πριν ανατραπεί

14:20 - 29.11.2019

Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου (ΚΤΚ) Κωνσταντίνος Ηροδότου προέτρεψε τις τράπεζες να επωφεληθούν το συντομότερο δυνατό από το ευνοϊκό οικονομικό περιβάλλον, δεδομένων των κινδύνων, που ελλοχεύουν και μπορεί να το ανατρέψουν απότομα, μιλώντας 7ο Cyprus Banking Forum στη Λευκωσία.

Ο κ. Ηροδότου αναφέρθηκε στις προκλήσεις για τις τράπεζες, όπως η μεγάλη συγκέντρωση ακινήτων και το συσσωρευμένο χρέος, που μεταφράζεται σε περιορισμένες ευκαιρίες δανεισμού για τις τράπεζες. Όπως είπε, παρά το γεγονός ότι ο νέος δανεισμός εξακολουθεί να αυξάνεται, υπάρχει περιορισμός στις νέες ευκαιρίες δανεισμού για τις τράπεζες, λόγω του μεγέθους της χώρας, αλλά και του υψηλού υφιστάμενου χρέους και αυτό οδηγεί σε περιορισμένα εισοδήματα για τις τράπεζες.
 
Είπε επίσης ότι οικονομικό περιβάλλον είναι αρκετά ευνοϊκό παρά τα αρνητικά επιτόκια, τα οποία έχουν και θετικές επιδράσεις.
 
«Θα παροτρύνω τις τράπεζες μας να επωφεληθούν το συντομότερο δυνατό λόγω των καθοδικών κινδύνων που υπάρχουν, που θα αλλάξουν ξαφνικά και γρήγορα το περιβάλλον, επειδή αυτή είναι η ταχύτητα με την οποία κινούνται οι αγορές και οι επενδυτές», είπε.
 
Αναφορικά με τη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) ανέφερε ότι τα χαμηλά επιτόκια θα πρέπει να τύχουν εκμετάλλευσης. Πρόσθεσε το επιχειρηματικό μοντέλο των τραπεζών θα πρέπει να αλλάξει όπως απαιτεί και η ευρωζώνη και ότι οι τράπεζες που επιτυγχάνουν να διαφοροποιήσουν τις πηγές εισοδήματός τους είναι και αυτές με τις καλύτερες επιδόσεις στην ευρωζώνη.
 
Αναφορικά με τις ενοποιήσεις τραπεζών, ανέφερε ότι αυτές θα πρέπει να γίνονται μόνο σε μια υγιή βάση και χωρίς να υπάρχει προσπάθεια χρηματοδότησής τους μέσω υπερβολικής χορήγησης δανείων και μείωσης της διαχείρισης κινδύνων. Είπε επίσης ότι η θέση του ήταν πάντα ότι ο επόπτης δεν θα πρέπει να αποφασίζει για την ενοποίηση αλλά οι δυνάμεις της αγοράς και ότι ο επόπτης πρέπει να εξασφαλίζει διαφάνεια και ισότιμους όρους πρόσβασης για όλους τους παίχτες.
 
Εκ μέρους του Υπουργού Οικονομικών η Ανώτερη Οικονομική Λειτουργός Αυγή Χρυσοστόμου ανέφερε ότι η κυβέρνηση και το ΥΠΟΙΚ θα συνεχίσουν να είναι προσεκτικοί και θα επιδιώκουν λύσεις που θα ωφελήσουν τις τράπεζες και την οικονομία σε στενή συνεργασία με τις τράπεζες και τον επόπτη.
 
«Θα συνεχίσουμε να έχουμε μια υπεύθυνη προσέγγιση στα δημόσια οικονομικά, παρέχοντας το κατάλληλο περιβάλλον για να ευδοκιμήσουν οι επιχειρήσεις. Η ισορροπημένη προσέγγιση του προϋπολογισμού θα συνεχίσει να μας καθοδηγεί, διατηρώντας παράλληλα μια σταθερή φορολογική επιβάρυνση για τα άτομα και τις επιχειρήσεις», ανέφερε.

Έκανε παράλληλα έκκληση στις τράπεζες για κοινή προσπάθεια με την ίδια συνέπεια, ένταση και αφοσίωση, για καλύτερα αποτελέσματα και προοπτικές για τους πολίτες και τον τόπο.
 
Το μικρό μέγεθος της οικονομίας εμπόδιο στην επιτάχυνση της ανάπτυξης, λένε οι τράπεζες
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Στις παρουσιάσεις τους οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι της Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας, επικεντρώθηκαν σε τρόπους επιτάχυνσης της οικονομικής ανάπτυξης, παρά το μικρό μέγεθος της οικονομίας.
 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Τράπεζας Γιάννης Μάτσης ανέφερε ότι η πρόκληση για την κυπριακή οικονομία μέσα στα επόμενα χρόνια δεν είναι να διατηρήσει την ανάπτυξη αλλά να την επιταχύνει περισσότερο από την προοπτική του 1% που υπάρχει σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις.
 
Ο κ. Μάτσης ανέφερε ότι η οικονομία θα μπορούσε να αναπτυχθεί μέσω αύξησης της παραγωγικότητας, αύξησης της συμμετοχής του εργατικού δυναμικού και διεύρυνση της οικονομικής βάσης. Επεσήμανε ειδικότερα ότι η μικρή πληθυσμιακή πυκνότητα της Κύπρου παρέχει περιορισμένες προοπτικές ανάπτυξης για την οικονομία.
 
Πρότεινε την αύξηση του πληθυσμού της Κύπρου και την επίτευξη μεγαλύτερης ανάπτυξης, ακολουθώντας ένα μοντέλο ανοίγματος στην ελεγχόμενη μετανάστευση, επιδοτώντας την αεροπορική συνδεσιμότητα και αυξάνοντας την κινητικότητα των πολυεθνικών επιχειρήσεων με διάφορα φορολογικά κίνητρα.
 
Εισηγήθηκε επίσης μεγαλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια μέσω φορολογικών κινήτρων, σε ένα περιβάλλον χωρίς κρατικό παρεμβατισμό σε επενδύσεις και υποδομές.

Όσον αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο, είπε ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι δυσκαμψίες της αγοράς εργασίας, να ενισχυθεί η εκπαίδευση και κατάρτιση, η χρήση της τεχνολογίας, να υπάρξουν κίνητρα για ψηφιοποίηση στους βασικούς τομείς της οικονομίας και απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων.

Αναφέρθηκε επίσης σε ανάγκη για λιγότερο κράτος, μεταρρύθμιση της δημόσια διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτικοποιήσεις ως ευκαιρία προσέλκυσης ξένων άμεσων επενδύσεων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου Χριστάκης Πατσαλίδης αναφέρθηκε σε τρόπους αύξησης της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας και σημείωσε την επιβράδυνση στην αύξηση του πληθυσμού τα επόμενα χρόνια.
 
Ανέφερε ότι αύξηση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας θα πρέπει να βασίζεται περισσότερο στα κέρδη από την παραγωγικότητα και την απασχόληση στο μέλλον και είπε ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες αύξησης της παραγωγικότητας, με την αξιοποίηση της αποτελεσματικότητας και της τεχνολογίας
 
Αναφέρθηκε επίσης στη χαμηλή κατάταξη της Κύπρου στους διεθνείς δείκτες ανταγωνιστικότητας το 2019 κυρίως σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας, τις υποδομές και το χρηματοπιστωτικό σύστημα.
 
Όπως ανέφερε οι επιχειρήσεις πρέπει να επενδύσουν στο κεφάλαιο και την τεχνολογία, την έρευνα και την ανάπτυξη. Οι εταιρείες, πρέπει άμεσα να σκεφτούν τους τρόπους τους επιχειρείν και να εισάγουν τις απαραίτητες αλλαγές, ενώ η  κυβέρνηση πρέπει να δράσει σε πολλά μέτωπα για να δημιουργήσει ένα περιβάλλον πιο παραγωγικό για την ανάπτυξη.
 
«Απαιτείται αλλαγή. Η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα είναι καθοριστικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Πρέπει να τους δώσουμε την πλήρη και επείγουσα προσοχή μας», ανέφερε.
 
Ο Επικεφαλής Οικονομολόγος της Governance Creed Dubai Μάριος Μαραθεύτης, τόνισε τη σημασία οι τράπεζες να λαμβάνουν υπόψη τις εξελίξεις και το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν.
 
Αναφέρθηκε σε έξι σημαντικές τάσεις στη διεθνή οικονομία που είναι η χαμηλή ανάπτυξη για μεγάλο χρονικό διάστημα, η χρήση της νομισματικής πολιτικής ως του μοναδικού εργαλείου για ενεργοποίηση της ανάπτυξης, η σημαντική ανάπτυξη της κινεζικής οικονομίας, οι εμπορικοί πόλεμοι, οι διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις και οι μεγάλες ανισότητες στην κοινωνία.
 
Έκανε λόγο για ανάγκη διαχείρισης των ΜΕΧ, ωστόσο σημείωσε τον κίνδυνο που μπορεί να δημιουργηθεί αν τα νοικοκυριά αρχίσουν να εξυπηρετούν κανονικά τα δάνειά τους και έχουν λιγότερο διαθέσιμο εισόδημα, σε μια εποχή που η ανάπτυξη του ΑΕΠ  ήδη επιβραδύνεται.

Αναφέρθηκε επίσης στις «φούσκες» που κατά καιρούς αντιμετωπίζει η οικονομία της Κύπρου, ως αποτέλεσμα της εξάρτησής της από τις εισαγωγές και τον εξωτερικό δανεισμό. Εξήγησε ότι αυτό συμβαίνει γιατί η κυπριακή οικονομία δεν έχει την ικανότητα να απορροφά τα ξένα κεφάλαια για λόγους που σχετίζονται με το επίπεδο εκπαίδευσης, την χαμηλή διείσδυση της τεχνολογίας, την ποιότητα των θεσμών, και την έλλειψη βάθους των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Σημείωσε επίσης τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την αξιοποίηση του φυσικού αερίου, αν η οικονομία δεν μπορεί να απορροφήσει τα απροσδόκητα κέρδη.

Αναφέρθηκε επίσης στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον για τις τράπεζες από εταιρείες τεχνολογίας, ή επενδυτικά ταμεία που δεν υπόκεινται σε τόσο αυστηρές ρυθμίσεις, ενώ τόνισε την ανάγκη για διαφοροποίηση των πηγών εσόδων τους.

ΑΠΟ ΚΥΠΕ