ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Μέχρι τις 27/11, η Ελληνική Τράπεζα έλαβε περίπου 100 αιτήσεις για ένταξη στο σχέδιο Εστία

14:21 - 29.11.2019

Μέχρι τις 27 Νοεμβρίου 2019, η Ελληνική Τράπεζα έλαβε περίπου 100 αιτήσεις για ένταξη στο σχέδιο Εστία, για τις οποίες είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης ή / και περισυλλογής στοιχείων.

Σε ανακοίνωσή της, η Ελληνική Τράπεζα αναφέρει ότι η Τράπεζα παροτρύνει όλους τους δυνητικά επιλέξιμους δανειολήπτες της να υποβάλλουν εγκαίρως τις αιτήσεις τους, έχοντας θέσει σε λειτουργία μηχανισμούς για τη στήριξη όσων χρειάζονται βοήθεια με τη συμπλήρωση της αίτησής τους.
 
Σε περίπτωση περαιτέρω πληροφόρησης ή βοήθειας, η Τράπεζα παρακαλεί όπως οι ενδιαφερόμενοι επικοινωνήσουν με την εταιρεία διαχείρισης δανείων (APS Debt Servicing Cyprus Ltd), που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό της Ελληνικής Τράπεζας.
 
Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή / και βοήθεια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τους αρμόδιους λειτουργούς της APS στην τηλεφωνική γραμμή Εστία (τηλ.: 22 690434) ή στο email ([email protected]). Η APS έχει συμβληθεί με εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων για τη συμπλήρωση αιτήσεων για το Σχέδιο Εστία.
 
Για πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς όρους και τις προϋποθέσεις του Σχεδίου Εστία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον ακόλουθο σύνδεσμο από τις αρμόδιες Κυβερνητικές Υπηρεσίες: http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/All/30283C90D44EC467C2258440003CF9E3.
 
Στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Τράπεζας, υπάρχει σχετικό βίντεο με τους πιο σημαντικούς όρους και προϋποθέσεις του Σχεδίου Εστία σε απλή και κατανοητή μορφή: https://www.hellenicbank.com/portalserver/hb-en-portal/el/personal-banking/borrow/help-me-with/estia .