ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Astrobank: Απόκτηση της Εθνικής Κύπρου και αύξηση κεφαλαίου

07:55 - 27.11.2019

H AstroBank ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για την απόκτηση της 100% θυγατρικής της στην Κύπρο, National Bank of Greece (Cyprus) Ltd, αυξάνοντας το ενεργητικό της στα €2,92 δις ή κατά 30%.

Η τράπεζα σημειώνει ότι η συναλλαγή, το τίμημα της οποίας δεν ανακοινώθηκε, θα χρηματοδοτηθεί από την πλεονάζουσα ρευστότητα της Τράπεζας και θα υποστηριχθεί από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. H ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στις εγκρίσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού.