ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Στις επτά οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων στην Κύπρο μετά από αδειοδότηση της APS

08:20 - 10.07.2019

Στις επτά ανέρχονται πλέον οι αδειοδοτημένες εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων ύστερα από την αδειοδότηση της APS Loan Management Ltd από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ).

Η ΑPS είναι η τελευταία εταιρεία που αδειοδοτείται από την ΚΤΚ με ημερομηνία έκδοσης την 21η Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι η APS αγόρασε από την Τράπεζα Κύπρου ένα μικρό χαρτοφυλάκιο ανεξασφάλιστων μη εξυπηρετούμενων δανείων καθαρής αξίας €33,7 εκατομμυρίων.

Στον κατάλογο των αδειοδοτημένων εταιρειών βρίσκονται η Β2KAPITAL CYPRUS LTD, 100% θυγατρική της Νορβηγικής Β2Holding ASA, η οποία εξαγόρασε χαρτοφυλάκιο ΜΕΔ ύψους €144 εκατ από την Ελληνική Τράπεζα, η CAC Coral LIMITED, στην οποία έχουν μεταφερθεί τα ΜΕΔ της Εθνικής Τράπεζας και οι δύο εταιρείες της Τράπεζας Κύπρου, CYMC III Limited και η Gordian Holdings (πρώην CYMC I LIMITED) στην οποία μεταφέρθηκαν τα ΜΕΔ του Helix.

Στον κατάλογο περιλαμβάνεται επίσης η Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων ΛΙΜΙΤΕΔ, η οποία είναι θυγατρική της  Συνεργατικής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ, που αποτελεί την διάδοχο οντότητα της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.

H ΚΕΔΙΠΕΣ ιδρύθηκε για τη διαχείριση των ΜΕΔ της πρώην ΣΚΤ ονομαστικής αξίας €6,9 δις.