ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Κέρδος €295,9 εκατ. ανακοίνωσε η Ελληνική Τράπεζα

09:57 - 19.12.2018

Η Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε κέρδος μετά τη φορολογία €295,9 εκατομμύρια για το ενεάμηνο του 2018, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η αρνητική υπεραξία ύψους €297,9 εκατ. που προκύπτει από την απόκτηση στοιχείων της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Ελληνική Τράπεζα, εξαιρουμένης της αρνητικής υπεραξίας και των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων που σχετίζονται με την απόκτηση, το κέρδος πριν τις προβλέψεις ήταν €23 εκατ. για το τρίτο τρίμηνο του 2018 σε σύγκριση με €9,2 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2018

 
Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) μειώθηκε σημαντικά το γ΄ τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, από 51,6% στο 25,6%, ενώ οι καθαρές ΜΕΧ προς περιουσιακά στοιχεία μειώθηκαν από 12% στο 4%.
 
Ο Ενδεικτικός  Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) ήταν 18,2%, ενώ  ενδεικτικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας2 20,9%, λαμβάνοντας υπόψη την πλήρως εξασφαλισμένη αύξηση κεφαλαίου, ύψους €150 εκατ., η οποία υπολογίζεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάρτιο του 2019.

Σε γραπτή δήλωση του ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Τράπεζας Ιωάννης Μάτσης αναφέρει ότι «η κερδοφορία και η κεφαλαιακή μας θέση διασφαλίζουν περαιτέρω τους καταθέτες μας και δημιουργούν αξία για τους μετόχους» και τονίζει ότι «η απόκτηση στοιχείων της πρώην Συνεργατικής, ενδυναμώνει το επιχειρηματικό μας μοντέλο και οδηγεί την Τράπεζα σε σταθερή και υγιή κερδοφορία».