ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Κέρδη €32,8 εκατ. ανακοίνωσε η Eurobank Cyprus

16:15 - 17.12.2018

Ταυτόχρονα, η τράπεζα ανακοίνωσε δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (Capital Adequacy Ratio) όπως και δείκτη κοινών μετοχών (CET1) στο 25,7%, καθώς και σημαντική πλεονάζουσα ρευστότητα, με τις καταθέσεις να φτάνουν στα €4,65 δισεκατομμύρια και το δείκτη δανείων προς καταθέσεις (εξαιρουμένων των δανείων που εξασφαλίζονται με καταθέσεις) να ανέρχεται στο 28%.

 
Ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (στη βάση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, ΕΑΤ) παραμένει ιδιαίτερα χαμηλός, στο 3,98%, ενώ διαθέτει αποτελεσματική διαχείριση του κόστους λειτουργίας, με τον δείκτη Κόστους προς Έσοδα στο 31%.
 
«Η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση της Τράπεζας όπως καταδεικνύεται και από τα διαδοχικά θετικά αποτελέσματα, έχει εδραιώσει την ηγετική της παρουσία στην Κύπρο στους τομείς του Wealth Management, Corporate and Investment Banking, International Business Banking, και Capital Markets», αναφέρει σε ανακοίνωση η Eurobank Cyprus.
 
Επιπλέον, η τράπεζα τονίζει ότι τα επαναλαμβανόμενα θετικά αποτελέσματά, καταδεικνύουν ότι η Eurobank Κύπρου συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία με σταθερά βήματα, έχοντας ως βάση το πελατοκεντρικό μοντέλο λειτουργίας της και την ορθολογιστική διαχείριση των κινδύνων.
 
«Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την οικονομία και τις βιώσιμες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες αλλά και να δημιουργούμε θέσεις εργασίας στη βάση της ανάπτυξης των εργασιών μας», υπογραμμίζει.
 
Επίσης, η Eurobank Κύπρου ανακοίνωσε ότι επεκτείνει τις προσφερόμενες υπηρεσίες της και σε άλλους τομείς που ταιριάζουν στο ήδη επιτυχημένο μοντέλο λειτουργίας της,  όπως στους τομείς της Ναυτιλίας και του Affluent Banking, ενώ εκφράζει αισιοδοξία για το μέλλον της χώρας μας και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης.
 
«Πιστεύουμε ότι το άμεσο μέλλον της Κυπριακής οικονομίας είναι ελπιδοφόρο, κάτι που επιβεβαιώνεται και από την πρόσφατη επαναφορά του αξιόχρεου της χώρας μας στην επενδυτική βαθμίδα», αναφέρει, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι «δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, με την ανάγκη για συνετή διαχείριση των δημοσιονομικών πλεονασμάτων να αποτελεί σημαντικό παράγοντα για να αποφευχθούν αρνητικές εκπλήξεις στο μέλλον που μπορεί να προκληθούν τόσο από εξωγενείς όσο και ενδογενείς παράγοντες».
 
Τέλος, η Τράπεζα αναφέρει πως συνεχίζει να  θεωρεί σημαντικές τις μεταρρυθμίσεις στον τρόπο οργάνωσης και εργασίας στον δημόσιο τομέα ούτως ώστε να συμβάλλει ακόμα πιο πολύ στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη.