ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Προβλήματα στα Λύμπια μετά το κλείσιμο του υποκαταστήματος της Συνεργατικής

14:16 - 08.11.2018

Νέες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και άλλα μέτρα προγραμματίζει το Κοινοτικό Συμβούλιο μαζί με τα οργανωμένα σύνολα της κοινότητας Λυμπιών, αναφορικά με το πρόβλημα που έχει προκύψει ύστερα από το κλείσιμο του μοναδικού τραπεζικού καταστήματος που λειτουργούσε στη Κοινότητα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κοινοτικού Συμβουλίου, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την 1 Νοεμβρίου αποφασίστηκε εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της Ελληνικής Τράπεζας (πρώην περιφερειακής ΣΠΕ Λευκωσίας) στο Δάλι, περί το τέλος Νοεμβρίου με τη συμμετοχή συνταξιούχων, οι οποίοι θα μεταβούν για να πληρωθούν τη σύνταξη τους.

Αποφασίστηκε επίσης όπως σταλεί νέα επιστολή προς το Πρόεδρο της Δημοκρατίας με την οποία να τον υπενθυμίζουν για την ανάγκη διευθέτηση συνάντησης μαζί του όπως του έχει ζητηθεί σε προηγούμενη επιστολή(15/9/18).  Επίσης στην επιστολή να τονίζεται ότι η διευθέτηση που προτείνει η Ελληνική Τράπεζα για λύση του προβλήματος μέσω κινητής τραπεζικής μονάδας δεν μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα λαμβανομένου υπόψη ότι ο πληθυσμός των Λυμπιών ξεπερνά τις 3 χιλιάδες κατοίκους.

Επίσης αποφασίστηκε να σταλεί επιστολή στα κοινοβουλευτικά κόμματα για να συμμετάσχουν σε σύσκεψη τη Πέμπτη 22 Νοεμβρίου με το Κοινοτικό Συμβούλιο και όλα τα οργανωμένα σύνολα της Κοινότητας.

Στις 14 Νοεμβρίου, αποφασίστηκε να γίνει σύσκεψη Λυμπιανών επιχειρηματιών και μεγάλων καταθετών για να μελετήσουν μέτρα αντίδρασης.