ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ελκυστικό το νέο Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης από την Ελληνική Τράπεζα

18:19 - 20.11.2017

Στόχος είναι η αποχώρηση μέχρι και 200 ατόμων.

Άρχισε από σήμερα να "τρέχει" στην Ελληνική Τράπεζα το νέο σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης (ΣΕΑ) το οποίο στοχεύει στη μείωση του λειτουργικού κόστους της Τράπεζας.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, το σχέδιο, το οποίο χαρακτηρίζεται γενναιόδωρο, θα είναι ανοικτό μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου. Ο στόχος είναι η αποχώρηση μέχρι και 200 ατόμων.

Το σχέδιο, το οποίο είναι προϊόν συμφωνίας με την συντεχνία των τραπεζοϋπαλλήλων, χαρακτηρίζεται ως αρκετά ελκυστικό, αφού προνοεί αφορολόγητη χαριστική αποζημίωση μέχρι και €200.000.

Ειδικότερα, η εφάπαξ χαριστική αποζημίωση αποτελείται από τον ετήσιο μισθό ενός υπαλλήλου πολλαπλασιαζόμενου με τα χρόνια υπηρεσίας του κάθε ενδιαφερόμενου υπαλλήλου, καθώς με έναν συντελεστή, ο οποίος καθορίζεται βάσει ηλικίας.

Το σχέδιο καταρτίστηκε με τρόπο που να στοχεύει κυρίως στην αποχώρηση υπαλλήλων άνω των 45 ετών και για τον σκοπό αυτό ο συντελεστής σε αυτές τις ηλικίες είναι ψηλότερος.

Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε στο ΚΥΠΕ, το σχέδιο αυτό θα είναι ίσως από τα τελευταία που προνοούν αφορολόγητες χαριστικές αποζημιώσεις, καθώς το Τμήμα Φορολογίας ετοιμάζει νομοσχέδιο, που προνοεί τον τερματισμό του θεσμού των χαριστικών αποζημιώσεων, όπως εξάλλου δήλωσε στην stockwatch ο Έφορος Φορολογίας Γιάννης Τσαγγάρης.

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για το τρίτο ΣΕΑ που υλοποιείται στην τράπεζα από το 2013. Αυτή την στιγμή η τράπεζα (μετά την λειτουργία της APS Recovery) εργοδοτεί 1.550 πρόσωπα. Η Ελληνική διαθέτει έναν από τους ψηλότερους δείκτες κόστους προς έσοδα στην Κύπρο, που στα τέλη Ιουνίου ανερχόταν στο 60%.

Το νέο VRS/ΣΕΑ είναι μέρος της στρατηγικής τριών πυλώνων της τράπεζας, ήτοι την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, στόχος που εξυπηρετείται μέσω της σύστασης της APS Recovery, της μείωσης του κόστους, που εξυπηρετείται με το νέο ΣΕΑ και της καλύτερης και αμεσότερης εξυπηρέτησης του πελάτη, για την επίτευξη του οποίου έχουν γίνει αλλαγές στην οργανωτική δομή του τράπεζας.