ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Νομοσχέδιο της Βουλής επιτρέπει στις Τράπεζες να συντηρούν και να ενοικιάζουν ακίνητα που έλαβαν από διακανονισμούς

14:10 - 09.01.2017

Τη δυνατότητα να ενοικιάζουν και να συντηρούν τα ακίνητα που έλαβαν μέσω διακανονισμού έχουν τα Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα.

Τη δυνατότητα στα Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα (ΑΠΙ) να μπορούν, με περιουσία που αποκτούν μέσω διακανονισμού οφειλών, να επιλαμβάνονται εργασιών συντήρησης, να προβαίνουν σε ενοικίαση του ακινήτου αλλά και να προβαίνουν σε ολοκλήρωση ενός έργου αν αυτό είναι ημιτελές με σκοπό τη μετέπειτα πώλησή του, δίνει εναρμονιστικό νομοσχέδιο που συζήτησε σήμερα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής, που εξέτασε δύο νομοσχέδια με τίτλο “Ο περί εργασιών πιστωτικών ιδρυμάτων Nόμος 2017”, αριθμός 2 και αριθμός 3, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών εξήγησε ότι “σήμερα στον βασικό νόμο δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε εμπορία περιουσίας από τα πιστωτικά ιδρύματα και γι΄ αυτό το λόγο υπάρχει πρόνοια στο βασικό νόμο ότι περιουσία που αποκτούν τα πιστωτικά ιδρύματα μέσω διακανονισμού οφειλών θα πρέπει να την κρατούν μέχρι τρία χρόνια”.

Πρόσθεσε ότι με τα πρόσθετα εδάφια που τέθηκαν στο εδάφιο 14 του νομοσχεδίου δίνεται η δυνατότητα στα Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα (ΑΠΙ) να μπορούν με την περιουσία που αποκτούν μέσω διακανονισμού οφειλών να επιλαμβάνονται εργασιών συντήρησης, να προβαίνουν σε ενοικίαση του ακινήτου και να προβαίνουν σε ολοκλήρωση ενός έργου αν είναι ημιτελές με σκοπό τη μετέπειτα πώλησή του.

“Όπως είναι σήμερα η αγορά, αν δεν γίνονται αυτές οι εργασίες θα καταλήξουν οι τράπεζες να έχουν κάποιες περιουσίες που αποκτούν μέσω διακανονισμού οφειλών και δεν θα μπορούν να τις αξιοποιούν ανάλογα”, υπογράμμισε.

Τόνισε ότι “είναι σημαντικό αυτό το άρθρο γιατί θα βοηθήσει και τις τράπεζες και την αγορά ακινήτων να `κινηθούν` κάποια ακίνητα” μέσω της συντήρησης, ενοικίασης και πώλησης.

Εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας ανέφερε ότι με την τροποποίηση του νόμου θα επιτραπεί στα ΑΠΙ να συντηρούν την περιουσία που έχουν αποκτήσει μέσω διακανονισμού οφειλών αλλά πάλι θα είναι υποχρεωμένα να κρατήσουν ακίνητα μόνο μέχρι τρία χρόνια.

“Είναι η μέγιστη περίοδος (τα τρία έτη), εκτός αν λάβουν έγκριση από την Κεντρική Τράπεζα” να τα κρατήσουν πέρα των τριών ετών, ανέφερε, εξηγώντας ότι “στην περίπτωση που δεν καταφέρουν οι τράπεζες να πωλήσουν την περιουσία που απόκτησαν μέσω διακανονισμού οφειλών αποστέλλουν επιστολή προς την ΚΤ, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους δεν κατέστη δυνατό να πουληθεί η περιουσία και λαμβάνουν κάποια μικρή περίοδο παράτασης μέσα στην οποία γίνεται επιπρόσθετη προσπάθεια για να πωληθεί η περιουσία”.

Ανέφερε επίσης ότι με αυτή την πρόνοια δίνεται στην ευκαιρία στις τράπεζες να διαχειριστούν τα πιο μικρά ακίνητα που θα παίρνουν στην κατοχή τους και δεν θα χρειαστεί να μεταφέρουν στις θυγατρικές εταιρείες που θα δημιουργήσουν όλα τα δάνεια που έχουν εξασφαλίσεις ακίνητη περιουσία.

Σημαντικό, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΚΤ, είναι το ότι εισάγεται η πρόνοια αναφορικά με την αξιολόγηση από την ΚΤ των ατόμων που κατέχουν καίριες θέσεις στα ΠΙ.

Ανέφερε ότι μέχρι σήμερα υπήρχε στο νόμο ο όρος διευθυντή που ήταν μια ευρεία έννοια και καταργείται ενώ τώρα λόγω των κατευθυντήριων γραμμών που έχει βγάλει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών εισάγεται ο νέος όρος άτομα που κατέχουν καίριες θέσεις.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, κάτοχοι καίριων θέσεων σημαίνει μέλη του προσωπικού του ΠΙ οι οποίοι λόγω της θέσης τους έχουν τη δυνατότητα άσκησης σημαντικής επιρροής στη διοίκηση του ΠΙ αλλά δεν είναι μέλη του διοικητικού οργάνου, και περιλαμβάνει τους επικεφαλής των σημαντικών επιχειρηματικών τομέων, των δραστηριοτήτων στήριξης και εσωτερικού ελέγχου, των υποκαταστημάτων εκτός της Δημοκρατίας, των θυγατρικών σε τρίτες χώρες και των υποκαταστημάτων τρίτης χώρας.

ΚΥΠΕ