ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Νέα αύξηση καταθέσεων κατά €358 εκ. στο τραπεζικό σύστημα

15:17 - 29.12.2016

Αύξηση €358 εκατομμυρίων παρουσίασαν οι καταθέσεις στο τραπεζικό σύστημα τον Νοέμβριο, σε αντίθεση με τα συνολικά δάνεια, τα οποία παρουσίασαν οριακή καθαρή μείωση €29,1 εκατομμυρίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), οι καταθέσεις αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 6,8% σε σχέση με ετήσια αύξηση 5,9% τον προηγούμενο μήνα.

Πριν την αναπροσαρμογή ως προς τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι καταθέσεις τον Νοέμβριο παρουσίασαν αύξηση €663,4 εκατ, φτάνοντας στα €49,0 δισεκατομμύρια.

Οι καταθέσεις από κατοίκους Κύπρου διαμορφώθηκαν στα €36,3 δισ σε σύγκριση με €35,8 δισ τον προηγούμενο μήνα και €32,9 δισ τον Νοέμβριο του 2015.

Οι καταθέσεις των υπόλοιπων κρατών της ευρωζώνης αυξήθηκαν στα €3,19 δισ έναντι €3,15 τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους και €2,8 τον Νοέμβριο του 2015.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι καταθέσεις κατοίκων τρίτων χωρών, διαμορφώθηκαν στα €9,4 δισ σε σύγκριση με €9,3 δισ τον Οκτώβριο του 2016 και €11,7 τον Νοέμβριο του 2015.

Μικρή μείωση στα δάνεια

Τα συνολικά δάνεια μειώθηκαν κατά €29,1 εκ. τον Νοέμβριο 2016 έναντι μείωσης €138,2 εκ. τον Οκτώβριο 2016.

Το υπόλοιπο των δανείων (πριν την αναπροσαρμογή ως προς τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και οποιεσδήποτε άλλες αναπροσαρμογές που δεν αποτελούν προϊόν συναλλαγής) αυξήθηκε κατά €128,6 εκ. και έφθασε στα €53,9 δισ. Τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, το υπόλοιπο των συνολικών δανείων ανερχόταν σε €53,8 δισ, ενώ τον Νοέμβριο του 2015 τα συνολικά δάνεια ανέρχονταν σε €63,2 δισ.

Τα δάνεια προς κατοίκους Κύπρου τον Νοέμβριο διαμορφώθηκαν στα €45,4 δισ παρουσιάζοντας μείωση 7,4% σε ετήσια βάση, καταγράφοντας μείωση για 13ο συνεχόμενο μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, τα δάνεια προς τους υπόλοιπους κάτοικους της ευρωζώνης και τους κατοίκους τρίτων χωρών διαμορφώθηκαν στα €1,4 δισ και €7,1 δισ αντίστοιχα.
Όσον αφορά τους κατοίκους εσωτερικού, τα επιχειρηματικά δάνεια διαμορφώθηκαν στα €20,5 δισ, παρουσιάζοντας μείωση 0,4% σε ετήσια βάση για έκτο συνεχόμενο μήνα.

Τα συνολικά δάνεια προς νοικοκυριά διαμορφώθηκαν τον Νοέμβριο στα €20,4 δισ, παρουσιάζοντας μείωση 0,6% σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα στεγαστικά δάνεια τον Νοέμβριο υποχώρησαν στα €11.3 δισ, παρουσιάζοντας μείωση κατά €33 εκατ σε απόλυτους αριθμούς ή 0,7%, ενώ τα καταναλωτικά δάνεια διαμορφώθηκαν στα €2,5 δισ, παραμένοντας ουσιαστικά αμετάβλητα σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Τον Νοέμβριο του 2015 τα καταναλωτικά δάνεια ανέρχονταν στα €2,7 δισ.

Τέλος, τα λοιπά δάνεια προς νοικοκυριά ανήλθαν τον Νοέμβριο του 2016 σε €6,6 δισ.

KYΠΕ