ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Κομισιόν: «Οι αναδιαρθρώσεις δανείων δεν έχουν φέρει απτά αποτελέσματα»

07:58 - 08.04.2016

Καμπανάκι για την πορεία αναδιαρθρώσεων των μη εξυπηρετούμενων δανείων κτυπά η έκθεση για την κυπριακή οικονομία, που δημοσιοποίησε την Πέμπτη (7/4) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Οι προσπάθειες αναδιάρθρωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων δεν έχουν ακόμη αποφέρει απτά αποτελέσματα», αναφέρει η Κομισιόν.

Σύμφωνα με τους τεχνοκράτες της Κομισιόν, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν αυξήσει τις προσπάθειες αναδιάρθρωσης του χρέους, με ανομοιογενή μέχρι σήμερα αποτελέσματα, αυξάνοντας το μερίδιο των ΜΕΔ.

Σε απόλυτες τιμές, η αύξηση των αναδιαρθρωμένων δανείων συνδυάστηκε σχεδόν πλήρως με την αύξηση των μη εξυπηρετούμενων αναδιαρθρωμένων δανείων.

Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015, τα ΜΕΔ προς επιχειρήσεις που αναδιαρθρώθηκαν ανέρχονταν στο 24,6% του συνόλου, ενώ τα εξυπηρετούμενα αναδιαρθρωμένα δάνεια έφτασαν μόλις στο 6,8% του συνόλου.

Όσον αφορά τα δάνεια προς νοικοκυριά, τα μη εξυπηρετούμενα αναδιαρθρωμένα δάνεια ανέρχονταν το Σεπτέμβριο του 2015 στο 17,5% του συνόλου και τα εξυπηρετούμενα αναδιαρθρωμένα μόλις στο 7,7%.

Παράλληλα, η Κομισιόν τονίζει πως οι αυξημένες προσπάθειες αναδιάρθρωσης εξακολουθούν να υπολείπονται των στόχων αναδιάρθρωσης που καθορίστηκαν σε συμφωνία με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν, το Σεπτέμβριο του 2015, οι τράπεζες πέτυχαν προτεινόμενες λύσεις αναδιαρθρώσεων 6,2% έναντι του 9,4% που ήταν ο στόχος που έθεσε η ΚΤΚ, ενώ αρκετά καλύτερη ήταν η επίδοση των συμφωνημένων λύσεων η οποία την ίδια περίοδο έφθασε το 6,6% έναντι του 7,4% που ήταν ο στόχος που έθεσε η ΚΤΚ.

Ωστόσο, οι επιδόσεις των τραπεζών «έπιασαν» τους στόχους που έχουν τεθεί για τις αρχικές καθυστερήσεις και τα νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. «Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες λαμβάνουν πιο ενεργά μέτρα για να αποτρέψουν τη μετατροπή των αρχικών καθυστερήσεων σε επισφαλή δάνεια», τονίζει.

Η Κομισιόν επισημαίνει ακόμη πως «οι υφιστάμενες καθυστερήσεις και η αναποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος ενδέχεται να επιβραδύνουν την εξυγίανση των μη εξυπηρετούμενων δανείων».

Για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε βιώσιμα επίπεδα, τόσο η υποδομή (αίθουσες δημοπρασιών) όσο και οι θεσμοί (αριθμός πλειστηριαστών και συμβούλων αφερεγγυότητας, υπηρεσία αφερεγγυότητας) πρέπει να γίνουν επαρκείς και λειτουργικοί, τονίζει.