ΤΡΑΠΕΖΕΣ

«Τσουνάμι» εξελίξεων στην Κύπρο με τις αποκαλύψεις των Panama Papers: Η Κεντρική Τράπεζα ζητά τις κινήσεις λογαριασμών μέχρι το 2015

09:35 - 07.04.2016

Εκδόθηκε η νέα τροποποιητική οδηγία για σειρά μέτρων κατά του ξεπλύματος χρήματος.

Μετά τις αποκαλύψεις των Panama Papers για το μεγάλο σκάνδαλο φοροδιαφυγής, που συγκλονίζει τις τελευταίες μέρες τη διεθνή οικονομική και πολιτική κοινότητα, η Κεντρική Τράπεζα ζήτησε απ’ όλες τις τράπεζες της Κύπρου ν’ αποστείλουν τις κινήσεις των λογαριασμών τους μέχρι το 2015, στο πλαίσιο της διερεύνησης, που διεξάγει, με αφορμή τα στοιχεία, που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Διαβάστε επίσης: Επ.Κεφαλαιαγοράς: Καμιά καταγγελία σχετικά με τα PanamaPapers

Panama Papers: Πώς η Λεμεσός εμπλέκεται στο σκάνδαλο του αιώνα – Στην 6η θέση η Κύπρος (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει προβεί σε τροποποίηση της Οδηγίας της για την παρεμπόδιση ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (4η έκδοση) μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης με τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Κύπρο.

Οι κύριες πρόνοιες της τροποποιητικής Οδηγίας συνοψίζονται ως ακολούθως:

Η ενίσχυση της αρχής «Γνώριζε τον Πελάτη σου» (Know your Customer) και η διασαφήνιση της υποχρέωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων να διασφαλίζουν μέσω δικών τους διαδικασιών τη διαπίστωση της ταυτότητας και του οικονομικού προφίλ των πελατών τους.


Η ενίσχυση των απαιτήσεων ως προς τον χειρισμό των επιχειρηματικών σχέσεων με τρίτα πρόσωπα, στα οποία τα πιστωτικά ιδρύματα βασίζονται για την εκτέλεση των διαδικασιών προσδιορισμού ταυτότητας και μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη.


Με την ευκαιρία αυτή, η ΚΤΚ υπενθυμίζει ότι, ως είχε συμφωνηθεί με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Μάρτιο 2013, η ΚΤΚ έθεσε σε εφαρμογή Σχέδιο Δράσης για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τα έτη 2013 έως 2016. Παράλληλα, αναβαθμίστηκε σημαντικά το σχετικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και λήφθηκαν περαιτέρω ενέργειες για τη διοικητική ικανότητα υλοποίησης από τα πιστωτικά ιδρύματα και γενικά τα εμπλεκόμενα μέρη. 

Η σημερινή τροποποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για περαιτέρω ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου με στόχο πάντα την μηδενική ανοχή σε ελλείψεις ή αδυναμίες που ενδεχομένως να οδηγούν σε ευκαιρίες ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.