ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ: Πώλησε κυπριακά ομόλογα η Ευρωπαϊκή Κεντρική

05:54 - 06.04.2016

Στην πώληση κυπριακών ομολόγων αξίας €16 εκ. προχώρησε η Eυρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε συνεννόηση με το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών.

Κι αυτό λόγω του αποκλεισμού των κυπριακών ομολόγων από το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το οποίο είχε υπερβεί το ύψος που μπορούσε να κατέχει με βάση τους κανόνες του ευρωσυστήματος.

Αγοραστής των ομολόγων ήταν, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες μας, η ίδια η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία με την επαναγορά κατάφερε -όπως μας τονίστηκε αρμοδίως- να μειώσει το ύψος του δημοσίου χρέους της Κύπρου κατά €16 εκ. 

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων αναμένεται να συνεχιστεί και εντός του 2016 καθώς το μεγαλύτερο μέρος από την επόμενη έξοδο στις αγοράς θα χρησιμοποιηθεί για την αναδιάρθρωση υφιστάμενων χρεών.