ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Δεν παραχωρεί δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις υπογραμμίζει η RCB Bank

05:58 - 05.04.2016

Η RCB Bank, ως θέμα πολιτικής, δεν παραχωρούσε και ούτε παραχωρεί δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις, αναφέρεται σε ανακοίνωση της τράπεζας, σε απάντηση αναφορών σε ΜΜΕ, τις οποίες η τράπεζα χαρακτηρίζει ως αβάσιμες.

Η Τράπεζα σημειώνει ότι πάντοτε ενεργεί με διαφάνεια και ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ουδέποτε αποκαλύπτει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και όχι μόνο, οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με πελάτες της, τις δραστηριότητες και τις συναλλαγές τους.

Σημειώνει επίσης ότι ακολουθεί αυστηρά τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και στις καθημερινές της δραστηριότητες εφαρμόζει διαδικασίες υψηλότατου επιπέδου που αφορούν την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι δραστηριότητες και οι διαδικασίες της Τράπεζας υπόκεινται σε συνεχή λεπτομερή έλεγχο από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια του πλαισίου που συμφωνήθηκε μεταξύ της κυβέρνησης και της Τρόικα, έλεγχος διενεργήθηκε και από την Deloitte Ιταλίας, καταλήγει η ανακοίνωση της τράπεζας.