ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Διευκολύνσεις €20 εκ. σε Κύπριους εισαγωγείς και εξαγωγείς

11:38 - 22.03.2016

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης ενισχύει τη στήριξή της στους Κύπριους εξαγωγείς και εισαγωγείς, παρέχοντας στην Ελληνική Τράπεζα όριο διευκόλυνσης ύψους €20 εκ.

Η Ελληνική Τράπεζα θα καταστεί η τρίτη τράπεζα έκδοσης, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος Διευκόλυνσης των Εμπορικών Συναλλαγών (Trade Facilitation Programme - TFP) στην Κύπρο.

Μέσω του προγράμματος, η ΕΤΑΑ θα παρέχει εγγυήσεις προς όφελος διεθνών εμπορικών τραπεζών, καλύπτοντας τον πολιτικό και εμπορικό κίνδυνο των συναλλαγών, που εκτελεί η Ελληνική Τράπεζα. Επιπλέον, η Ελληνική Τράπεζα θα επωφελείται των βραβευμένων προγραμμάτων τεχνικής συνεργασίας της ΕΤΑΑ στη χρηματοδότηση του εμπορίου.

Η κ. Lucyna Stańczak-Wuczyńska, Διευθύντρια της ΕΤΑΑ στον τομέα των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, δήλωσε: «Εκφράζουμε την ικανοποίηση μας για τη σημερινή υπογραφή αυτής της συμφωνίας με την Ελληνική Τράπεζα. Η συμφωνία θα δώσει ώθηση στο ενδοπεριφερειακό εμπόριο και θα συμβάλει στην ανάπτυξη εμπορικών δεσμών μεταξύ της Κύπρου και άλλων χωρών, στις οποίες επενδύουμε. Η στήριξη της επέκτασης της εμπορικής δραστηριότητας στην Κύπρο είναι καθοριστικής σημασίας για την ενδυνάμωση της οικονομίας της χώρας και τη δημιουργία νέων ευκαιριών ανάπτυξης και θέσεων εργασίας.»

Ο κ. Libor Krkoška, επικεφαλής των δραστηριοτήτων της ΕΤΑΑ στη Κύπρο, δήλωσε: «Είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε την Ελληνική Τράπεζα, τον κορυφαίο εμπορικό τραπεζικό όμιλο στην Κύπρο, ως συμμέτοχο στο Πρόγραμμα Διευκόλυνσης των Εμπορικών Συναλλαγών της ΕΤΑΑ. Αυτή η συμφωνία, θα επιτρέψει στην Ελληνική Τράπεζα να διευρύνει το δίκτυο των τραπεζών, με τις οποίες συνεργάζεται και να τονώσει τις εργασιακές σχέσεις με τις χώρες, στις οποίες η ΕΤΑΑ επενδύει. Προσβλέπουμε σε μια καρποφόρα συνεργασία, που θα στηρίζει τους εξαγωγείς και εισαγωγείς της Κύπρου».

Ο κ. Bert Pijls, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας, συμπλήρωσε: «Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που συμμετέχουμε στο Πρόγραμμα Διευκόλυνσης των Εμπορικών Συναλλαγών της ΕΤΑΑ. Με τη συμμετοχή μας, η Ελληνική Τράπεζα θα είναι σε πολύ πιο ισχυρή θέση να βοηθήσει περαιτέρω τους πελάτες της, παρέχοντας ένα ευρύτερο φάσμα προϊόντων χρηματοδότησης του εμπορίου σε όλες τις μεγάλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης του κινδύνου για την προσφορά και την απόδοση ομολόγων, που αφορούν υπηρεσίες κατασκευής και μηχανικής προς τη Μέση Ανατολή κι’ άλλες μεσογειακές χώρες. Αυτός είναι ένας από τους πολλούς τρόπους, με τους οποίους η Ελληνική Τράπεζα συμβάλει στην ανασυγκρότηση και ενίσχυση της κυπριακής οικονομίας».

Η Ελληνική Τράπεζα ιδρύθηκε το 1976 και είναι μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Κύπρου, με ευρύ δίκτυο καταστημάτων και ανθρώπινο δυναμικό πέραν των 1550 ατόμων. Είναι μακροχρόνιος συνεργάτης της ΕΤΑΑ και ως διεθνής τράπεζα εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Διευκόλυνσης των Εμπορικών Συναλλαγών (confirming bank) τον Μάρτιο του 2003.

Το 2015, η ΕΤΑΑ απέκτησε 5,4% των μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας έναντι του ποσού των €20 εκ.

Από το 1999, χρονιά έναρξης του Προγράμματος Διευκόλυνσης Εμπορικών Συναλλαγών, προωθεί το εξωτερικό εμπόριο προς, από και διαμέσου των χωρών, στις οποίες επενδύει η ΕΤΑΑ. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΤΑΑ παρέχει εγγυήσεις σε διεθνείς τράπεζες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια σε επιλεγμένες τράπεζες και εταιρείες, που παρέχουν υπηρεσίες factoring για χορήγηση δανείων σε τοπικούς εξαγωγείς, εισαγωγείς και διανομείς. -επί του παρόντος- Στο πρόγραμμα, συγκαταλέγονται περίπου 100 συνεργαζόμενες τράπεζες από 26 χώρες, στις οποίες η ΕΤΑΑ επενδύει με όρια που υπερβαίνουν συνολικά τα €1,5 δις και περισσότερες από 800 βεβαιούσες τράπεζες ανά τον κόσμο.

Από την έναρξη των δραστηριοτήτων της στην Κύπρο τον Δεκέμβριο του 2014, η ΕΤΑΑ έχει επενδύσει περισσότερα από €200 εκ. συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτήσεων για εμπορικές πράξεις.