ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Αναβαθμίζεται ο ρόλος της Χρυστάλλας Γιωρκάτζη στην Κεντρική Τράπεζα

00:00 - 17.03.2016

«Και με τη βούλα» πλέον οι αλλαγές στη διευθυντική δομή της Κεντρικής Τράπεζας, με περαιτέρω αναβάθμιση του ρόλου της Χρυστάλλας Γιωρκάτζη.

Εγκρίθηκε και επισήμως η νέα οργανική δομή της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, μέσω του τελικού οργανογράμματος που εφαρμόζεται από την 1η Μαρτίου 2016, στη βάση των εισηγήσεων των συμβούλων της Ronald Berger.

Με βάση τη νέα οργανική δομή, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εποπτείας είναι ο Γιάγκος Δημητρίου. Οι αρμοδιότητες του τμήματος που αναλαμβάνει αφορούν στα σημαντικά και λιγότερο σημαντικά εποπτευόμενα ιδρύματα, τον επιτόπιο έλεγχο και λειτουργίες εκτός Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ), καταπολέμηση ξεπλύματος χρήματος και οριζόντιες εποπτικές λειτουργίες. Στον τομέα αυτό υπάγονται οι αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις, εποπτική πολιτική και ανάλυση τραπεζικών κινδύνων και δεδομένων.

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών, Στατιστικής και Χρηματοοικονομικής σταθερότητας είναι ο Κυριάκος Σταύρου.Στις αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνονται οι κλάδοι χρηματοοικονομικής σταθερότητας (μακροπροληπτική επίβλεψη, διαχείριση ταμείων προστασίας καταθετών και επενδυτών πελατών τραπεζών),οικονομικής ανάλυσης και έρευνας και στατιστικής. Ο κ. Σταύρου είναι επίσης επιφορτισμένος και με τα καθήκοντα προϊσταμένου Διακυβέρνησης, Γραμματείας και Επικοινωνίας για ευρωπαϊκές και διεθνείς υποθέσεις, κανονιστική συμμόρφωση και δεοντολογία και διαχείριση κινδύνων.

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τραπεζικών Εργασιών είναι ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος. Οι αρμοδιότητες του τμήματος αφορούν στις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, τις υποδομές χρηματοοικονομικών αγορών και πληρωμών και τη διαχείριση νομίσματος, ενώ προϊστάμενη της Διεύθυνσης Εταιρικών Υπηρεσιών είναι η Φωτεινή Φρανκ. Τα θέματα που θα επιβλέπει είναι η πληροφορική, το ανθρώπινο δυναμικό και οργανωσιακή ανάπτυξη, οι λογιστικές υπηρεσίες και έλεγχος και οι γενικές διοικητικές υπηρεσίες.

Τέλος, απευθείας στη διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας Χρυστάλλα Γιωρκάτζη υπάγονται άμεσα ο τομέας της εξυγίανσης, της εσωτερικής επιθεώρησης, της επικοινωνίας, των ευρωπαϊκών και διεθνών υποθέσεων, της διαχείρισης κινδύνων και της Νομικής Υπηρεσίας.