ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ

Ο Λάμπρος Παπαδόπουλος νέος Πρόεδρος του ΔΣ της ΚΕΔΙΠΕΣ

16:10 - 29.07.2019

Ο Λάμπρος Παπαδόπουλος είναι ο νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ), της κρατικής εταιρείας που διαχειρίζεται τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και ακίνητα της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ).

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΚΕΔΙΠΕΣ, πραγματοποιήθηκε το πρωί στα κεντρικά γραφεία της στη Λευκωσία η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ).
 
Κατά τη διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε ο διορισμός των ακόλουθων ανεξάρτητων μη-εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου(Δ.Σ.).
 
(α) κ. Λάμπρος Παπαδόπουλος
(β) κ. Μάριος Χοιρομερίδης
(γ) Δρ. Μάριος Πιτσιλλής

Mετά το πέρας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ο κ. Αντρέας Χαραλάμπους υπέβαλε την παραίτησή του από Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη του συνεδρία  καταρτίστηκε σε σώμα ως ακολούθως:
 
Λάμπρος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Μάριος Χοιρομερίδης, Αντιπρόεδρος – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Δρ. Μάριος Πιτσιλλής, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Γιώργος Παντελή, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Διονύσης Διονυσίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σταύρος Ιακώβου, Εκτελεστικό Μέλος
Λάμπρος Παπαλαμπριανού, Εκτελεστικό Μέλος
 
Εξάλλου, μέχρι τον διορισμό Γενικού Διευθυντή της ΚΕΔΙΠΕΣ, παραμένει ως Εκτελών Χρέη Γενικού Διευθυντή ο Σταύρος Ιακώβου.

Ο νέος Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΚΕΔΙΠΕΣ κ. Λάμπρος Παπαδόπουλος είναι κάτοχος πτυχίου Accounting with Computing από το Πανεπιστήμιο Kent at Canterbury του Ηνωμένου Βασιλείου και Μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών της Αγγλίας και Ουαλίας (ICAEW). Διαθέτει πολύχρονη πείρα σε θέσεις ανώτερου στελέχους και διοικητικού μέλους σε εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα και Κύπρο όπως η εταιρεία Citigroup.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΚΕΔΙΠΕΣ κ. Μάριος Χοιρομερίδης είναι κάτοχος πτυχίου Μάρκετινγκ και Διεθνών Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Reading του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και μεταπτυχιακού  στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Robert H. Smith School of Business του University of Maryland των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, με εξειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά και τη Στρατηγική Εταιρειών. Διαθέτει ευρεία εμπειρία στη διαχείριση ακινήτων και διετέλεσε ανώτερο στέλεχος σε πολλές επιχειρήσεις αλλά και ανεξάρτητο μέλος σε αρκετά διοικητικά συμβούλια ημικρατικών και άλλων οργανισμών.

O Δρ. Μάριος Πιτσιλλής είναι κάτοχος πτυχίου στα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά από το London School of Economics του Ηνωμένου Βασιλείου. Ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Cambridge αποκτώντας τους τίτλους Μ.Phil. Finance και Ph.D. Economics σε θέματα χρηματοοικονομικών, μακρο-οικονομίας και οικονομετρίας. Έχει πολυετή τραπεζική επαγγελματική εμπειρία σε διάφορες θέσεις στους τομείς της Δανειοδότησης Επιχειρήσεων, Στρατηγικής και Ανάπτυξης, Διαχείρισης Κινδύνων και Έρευνας & Ανάλυσης.

Το Δ.Σ. της ΚΕΔΙΠΕΣ επιθυμεί επίσης να εκφράσει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον πρώην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αντρέα Χαραλάμπους για το ιδιαίτερα σημαντικό έργο που επιτέλεσε σε ότι αφορά τη σύσταση και λειτουργία της ΚΕΔΙΠΕΣ από την έναρξη των εργασιών της τον Σεπτέμβριο του 2018 μέχρι και την αποχώρηση του που έγινε σήμερα.

Από ΚΥΠΕ