ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ

Ποια είναι η Apollo που μαζί με τον Συνεργατισμό εξαγόρασαν την Altamira Cyprus

13:11 - 14.05.2018

Η Altamira Cyprus εξαγοράστηκε από την αμερικανική Apollo και την Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα.

 

Η Κομισιόν ενέκρινε την Δευτέρα 14/05, σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ για τις συγκεντρώσεις, την εξαγορά της Altamira Κύπρου από τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ) και την Apollo Capital Management, L.P. ("Apollo") των ΗΠΑ.

Η Κομισιόν σημειώνει στην απόφαση ότι η Altamira Κύπρου δραστηριοποιείται στη διαχείριση, την επιβολή και την ανάκτηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η οποία σήμερα γίνεται αποκλειστικά από την ΣΚΤ. Προτίθεται δε να επεκτείνει τις δραστηριότητές της για να παρέχει τις υπηρεσίες της σε άλλες τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Κύπρο.

Διαβάστε επίσης: 

Η Ελληνική επιβεβαιώνει ότι υπέβαλε προσφορά για το Συνεργατισμό - Ποια η δεύτερη

Δέχθηκε δύο προτάσεις ο Συνεργατισμός – Ικανοποιημένη η διοίκηση της ΣΚΤ

Η ΣΚΤ είναι μια τράπεζα που δραστηριοποιείται στον τομέα της λιανικής και της εταιρικής τραπεζικής και της τραπεζικής ασφάλισης, αποκλειστικά στην Κύπρο, σημειώνει η Κομισιόν στην απόφαση. Η Apollo είναι μια ομάδα παγκόσμιων επενδυτικών κεφαλαίων.

Η Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προτεινόμενη συναλλαγή δεν εγείρει ανησυχίες όσον αφορά τον ανταγωνισμό, καθώς θα αυξήσει τον αριθμό των παρόχων υπηρεσιών διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Κύπρο, βελτιώνοντας έτσι το ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Ποια είναι η Apollo

Η Apollo Capital Management είναι αμερικανικό ταμείο που δραστηριοποιείται στη βιομηχανία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και πλούτου.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία κατέχει γραφεία και εξυπηρετεί πελάτες παγκοσμίως, λειτουργώντας ως εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων.

Σκοπός της συγκεκριμένης εταιρείας είναι να αυξάνει, να επενδύει και να διαχειρίζεται κεφάλαια ιδιωτικών συμμετοχών, πιστώσεων και ακινήτων, καθώς και κεφάλαια για ιδιώτες επενδυτές.

BusinessNews