ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ENERFUND: Εργαλείο για την αξιολόγηση της χρηματοδότησης των Ενεργειακών Αναβαθμίσεων

08:59 - 18.04.2016

Με στόχο την ενίσχυση της χρηματοδότησης επενδύσεων στον τομέα των ενεργειακών ανακαινίσεων κτιρίων, παρουσιάστηκε το ENERFUND, ένα Ευρωπαϊκό έργο που στοχεύει στην ανάπτυξη και την προώθηση ενός εργαλείου για να αξιοποιηθεί από τους εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα των κτιρίων και θα τους υποστηρίζει στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τον καθορισμό στρατηγικής για τις ενεργειακές ανακαινίσεις και τη χρηματοδότηση τους.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση από την ομάδα του έργου, το έργο ENERFUND χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Ορίζοντας 2020.

Για να επιτευχθεί ο σκοπός του έργου, το εταιρικό σχήμα του έργου προσανατολίζεται σε τρεις κατευθύνσεις: (α) ευαισθητοποίηση του κοινού και δόμηση εμπιστοσύνης προς τις επεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης, (β) εντοπισμός και αξιολόγηση χρηματοδοτικών εργαλείων και κίνητρων για τις ενεργειακές ανακαινίσεις και  (γ) αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών στο τομέα των ενεργειακών ανακαινίσεων κτιρίων.


Η ενδελεχής αξιολόγηση της σημερινής κατάστασης των εμποδίων και των αναγκών στον τομέα των κτιρίων αναμένεται να τροφοδοτήσει το εργαλείο του ENERFUND με τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί με τρόπο που να ανταποκρίνεται στους στόχους του έργου. Το εργαλείο θα προωθηθεί στα πλαίσια του έργου και ο αντίκτυπος του θα προσμετρηθεί και θα αξιολογηθεί.

Το εργαλείο αυτό θα είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο με φιλική για το χρήστη μορφή και διαδραστική απεικόνιση χάρτη και δεδομένων. Το εργαλείο αναμένεται να διευκολύνει τους εμπλεκόμενους φορείς στον καθορισμό στρατηγικών και λήψη αποφάσεων για τις ενεργειακές ανακαινίσεις.
 
Το εταιρικό σχήμα συντονίζει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και αποτελείται από 15 εταίρους που εκπροσωπούν 12 Ευρωπαϊκά Κράτη μέλη.
 
Όλοι οι εταίροι του έργου θα συνεργαστούν στοχεύοντας τη διευκόλυνση και την ενίσχυση των επενδύσεων εντοπίζοντας αγορές οι οποίες προσφέρουν ιδανικές ευκαιρίες για ενεργειακές ανακαινίσεις κτιρίων.

Το έργο ENERFUND θα έχει διάρκεια 3 χρόνια και έχει επίσημα ξεκινήσει τις εργασίες του με την εναρκτήρια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο του 2016 στη Λεμεσό στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΤΕΠΑΚ.

Ο συντονιστής του έργου, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης σημείωσε «Προσφέροντας τη δυνατότητα αξιολόγησης των επενδυτικών ευκαιριών για ενεργειακές ανακαινίσεις (είτε αυτό αφορά δημόσια ή ιδιωτικά κτίρια), τραπεζικά ιδρύματα θα μπορούν να χρηματοδοτήσουν έργα με προνομιακά δάνεια ή άλλα εργαλεία, κατασκευαστικές εταιρίες θα μπορούν να εντοπίσουν ευκαιρίες ανάπτυξης, τοπικές αρχές θα μπορούν να προωθήσουν στοχευμένα κίνητρα για τους πολίτες και η εμπιστοσύνη των πολιτών για την ενεργειακή ανακαίνιση θα αλλάξει προς το καλύτερο».