ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ επενδύουν στη γνώση!

09:38 - 26.06.2020

Προσφέρουν υποτροφίες στο προσωπικό τους σε συνεργασία με το Cyprus Institute of Marketing

Για τις Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, πέρα από την προσφορά προς την κοινωνία, αφορά και τη λειτουργία του οργανισμού εσωτερικά. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνουν τη συνεργασία τους με το Cyprus Institute of Marketing – The Cyprus Business School (CIM), μέσω της οποίας θα προσφέρουν στους εργαζόμενους και τα παιδιά τους σειρά υποτροφιών για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.


Το συγκεκριμένο σχέδιο υποτροφιών αποτελεί μέρος της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των Υπεραγορών και του Ινστιτούτου, την οποία διατηρούν από το 2018. Πρόκειται για μια καινοτόμα πρωτοβουλία, καθώς είναι το πρώτο σχέδιο του είδους του που εφαρμόζεται. Τα μαθήματα θα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου σε Λευκωσία και Λεμεσό.


Κάθε είδους επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, εκτός από την αύξηση της αξίας και της ποιότητας προς τους πελάτες, δίνει ευκαιρίες και κίνητρα στους εργαζόμενους για προσωπική εξέλιξη και δραστηριοποίηση σε ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον. Με αυτό το σκεπτικό, οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ επενδύουν στη γνώση και με κάθε ευκαιρία, μεριμνούν για τη συνεχή εκπαίδευση και διεύρυνση των γνώσεων των ανθρώπων που εργάζονται στον οργανισμό.
Οι συγκεκριμένες υποτροφίες καλύπτουν το 100% του κόστους των διδάκτρων του 1ου έτους και απευθύνονται σε όλους τους εργαζόμενους και τα παιδιά τους. Όσοι αιτητές πληρούν τα κριτήρια ένταξης θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη από το CIM, το οποίο θα έχει την αποκλειστική ευθύνη διεκπεραίωσης της συνέντευξης. Όσοι αιτητές δεν καταφέρουν να εξασφαλίσουν πλήρη υποτροφία, θα µπορούν να επωφεληθούν της έκπτωσης 20% που προσφέρει το CIM σε όλους τους εργαζόμενους των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ και στα παιδιά τους, για οποιοδήποτε πρόγραµµα σπουδών του.


Όλα τα προγράµµατα του Cyprus Institute of Marketing είναι αναγνωρισµένα από το ΚΥΣΑΤΣ (Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών) και για την παρακολούθησή τους οι συμμετέχοντες δικαιούνται να λάβουν κρατική χορηγία.


Ο διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ Μάριος Αντωνίου και o Deputy Director-General του CIM Γιάγκος Χατζηγιάννης εξέφρασαν τη χαρά τους για τη συγκεκριμένη συνεργασία, η οποία αποδεικνύει έμπρακτα τη φροντίδα των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ για τη συνεχή αναβάθμιση της εργασιακής εμπειρίας του ανθρώπινου δυναμικού τους.