ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

To ΓΔΕΕ μειώνει πρόστιμα στη Slovak Telekom και στη Deutsche Telekom

11:38 - 13.12.2018

Το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ, με σημερινή του απόφαση ακυρώνει εν μέρει προηγούμενη απόφαση της Κομισιόν σχετικά με τις αντίθετες προς τον ανταγωνισμό πρακτικές στη σλοβακική αγορά τηλεπικοινωνιών και μειώνει πρόστιμα που είχαν επιβληθεί στη Slovak Telekom και στη Deutsche Telekom.

Αναλυτικά, με τις δύο αποφάσεις του που εκδόθηκαν σήμερα, το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ επικυρώνει σε μεγάλο βαθμό τη διαπίστωση της Κομσιιόν ότι η επιχείρηση που δημιουργήθηκε από τη Slovak Telekom και τη Deutsche Telekom είχε ενεργήσει κατά κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσεώς της, εντούτοις, ακυρώνει εν μέρει την απόφαση της Κομισιόν και μειώνει το ύψος των επιβληθέντων προστίμων. Συγκεκριμένα, το ΓΔΕΕ, ως προς το πρώτο σκέλος αποφαίνεται ότι η Κομισιόν δεν ήταν υποχρεωμένη να αποδείξει ότι η πρόσβαση στον τοπικό βρόχο της εν λόγω εταιρίας ήταν απαραίτητη για τους εν δυνάμει ανταγωνιστές αυτής, αλλά αντιθέτως για το δεύτερο σκέλος η Κομισιόν ήταν "ιδίως υποχρεωμένη" να αποδείξει τον εκτοπισμό των ανταγωνιστών λόγω της πρακτικής της συμπίεσης των περιθωρίων κέρδους. Καθώς κατά το ΓΔΕΕ η Κομισιόν δεν απέδειξε ότι η επίμαχη τιμολογιακή πρακτική είχε τέτοιες συνέπειες εκτοπισμού πριν από την 1η Ιανουαρίου 2006 και, ως εκ τούτου, ακυρώνει την προσβαλλόμενη απόφαση στο μέτρο που ενέχει αυτή την παράλειψη. Λόγω αυτής της εν μέρει ακυρώσεως της επίδικης αποφάσεως, το Γενικό Δικαστήριο μειώνει το ποσό του προστίμου που επιβλήθηκε από κοινού στη Slovak Telekom και στη Deutsche Telekom, από 38.838,000 σε 38.061,963 ευρώ.

Τέλος το ΓΔΕΕ κρίνει ότι ο κύκλος εργασιών της Deutsche Telekom δεν μπορεί να αντικατοπτρίζει την ατομική συμπεριφορά της στην τέλεση της επίμαχης παραβάσεως και ότι, επομένως, δεν μπορούσε να αποτελέσει βάση για τον υπολογισμό ενός πρόσθετου προστίμου σε βάρος της και για τον λόγο αυτό, μειώνει το ποσό του πρόσθετου προστίμου που επιβλήθηκε στη Deutsche Telekom, από 31.070,000 σε 19.030,981 ευρώ.