ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Συγχώνευση Eurobank – Grivalia - Tι σημαίνει το νέο deal

10:04 - 28.11.2018

Η συγχώνευση, μεταξύ άλλων, κάνει τη Eurobank την τράπεζα με τα υψηλότερα συνολικά κεφάλαια στην Ελλάδα

Τι αλλάζει με την συγχώνευση:

Α. Συγχώνευση Eurobank – Grivalia, προσθέτει 210μβ στα κεφάλαια κάνοντας τη Eurobank την τράπεζα με τα υψηλότερα συνολικά κεφάλαια στην Ελλάδα.

Β. Τιτλοποίηση NPEs €7 δις που αφαιρούνται από τον ισολογισμό της τράπεζας, πέρα από τα €2 δις που έχουν ήδη ανακοινωθεί. Μεταφέρονται σε εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV), που εκδίδει ομόλογα.

Γ. Δημιουργία νέας εταιρείας (Eurobank ΑΕ) στην οποία μεταφέρεται όλο το υπόλοιπο ενεργητικό και παθητικό της τράπεζας και ο αναβαλλόμενος φόρος (DTC).

Δ. Η Eurobank Ergasias ΑΕ παραμένει ως holding με περιουσιακά στοιχεία α. τη νέα εταιρεία (βλ. Γ) και β. την εταιρεία ειδικού σκοπού (βλ. Β). Η holding είναι η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο εταιρεία.

Ε. Σε επόμενο στάδιο θα εξεταστεί η είσοδος στρατηγικού επενδυτή στην FPS.

ΣΤ. Δημιουργία νέας εταιρείας διαχείρισης ακινήτων, στην οποία ανατίθεται με συμφωνία η διαχείριση του συνόλου των ακινήτων που προκύπτει από την ενοποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Eurobank με εκείνο της Grivalia.

Μετά τη συγχώνευση, η Eurobank θα έχει

  • Τον ισχυρότερο δείκτη συνολικών κεφαλαίων στην Ελλάδα (19%).
  • Δείκτη NPE περίπου 15% στο τέλος του 2019 και κάτω του 10% το 2021.

Ο σχεδιασμός είναι απολύτως συμβατός με τα σχέδια της Τράπεζας της Ελλάδος και του ΤΧΣ για την αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο σύνολο του τραπεζικού συστήματος.

Η συναλλαγή έχει παρουσιαστεί στον SSM και την ΤτΕ, ενώ δεν εγείρει κανένα θέμα κρατικής βοήθειας.

Δεν υπάρχει καμία αρνητική επίπτωση για τους εργαζομένους στις δύο εταιρείες.

«Game changer» για τη Eurobank, αλλάζει και συνολικά τα δεδομένα στη διαχείριση NPE

Είναι μια πρωτοποριακή, σύνθετη συναλλαγή, που με τη στήριξη του κοινού μετόχου, οδηγεί τον όμιλο σε μονοψήφιο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων, δηλαδή σε ευρωπαϊκά επίπεδα μέσα στην επόμενη τριετία. Ο στόχος που έχει τεθεί σε συνεργασία με τους επόπτες για το 2021 πιάνεται το 2019 και ο στόχος της πλήρους εξομάλυνσης επιτυγχάνεται το 2021. 

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής η Eurobank αφήνει πίσω της την κληρονομιά της κρίσης και επιστρέφει στην κανονικότητα. Αναβαθμίζονται ριζικά οι δυνατότητες χρηματοδότησης της οικονομίας και ανάπτυξης του ομίλου στην Ελλάδα και σε όλες τις αγορές όπου έχει παρουσία.